Volledig scherm
Illustratiebeeld. © Getty Images

Duitse commissie stelt beperken snelheid op Autobahn voor

Een Duitse regeringscommissie stelt voor om een snelheidslimiet op de autosnelwegen in Duitsland in te voeren, om zo de impact van het verkeer op het klimaat te beperken. Beslissingen zijn er nog niet genomen: het is nog onduidelijk of de invoering van een maximumsnelheid er echt komt.

De regeringscommissie onderzoekt of Duitsland via zijn verkeersbeleid meer kan doen in de strijd tegen klimaatverandering. De eerste voorstellen van het "nationaal platform toekomst van de mobiliteit" bevatten onder meer een invoering van een snelheidslimiet op de snelwegen van 130 kilometer per uur, zo meldt Der Spiegel, dat het document kon inkijken. 

Tenzij verkeersborden anders aangeven, geldt er in Duitsland momenteel geen snelheidslimiet op de Autobahn. Wel wordt 130 kilometer per uur aangegeven als aanbevolen snelheid. 

De commissie stelt in de tekst dat het voorlopig nog maar gaat om een "eerste oriëntering", met ideeën die moeten leiden tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. Van een beslissing is dus nog lang geen sprake. Ook het zwaarder belasten van diesel en een quotum voor elektrische wagens worden door de commissie op tafel gelegd. 

In een reactie op het artikel in Der Spiegel wordt door een regeringswoordvoerder benadrukt dat de invoering van zo’n snelheidsbeperking en ook de mogelijke verhoging van de belasting op diesel "volledig onsamenhangend" uit de werknota werden geplukt. Het Duitse ministerie van Verkeer zegt dat de ideeën van de commissie "niet overlegd of overeengekomen" zijn.