Volledig scherm
In het kader van de actie 'landjepik' houdt Berkelland in de gaten of agrarische percelen niet spontaan worden uitgebreid met aangrenzend groen in de vorm van wegbermen en houtwallen. © Peter Zandee

Berkelland krijgt prijs Bomenstichting
voor 'lef' in reactie op 'landjepik'

De gemeente Berkelland krijgt van de Bomenstichting Achterhoek de prijs Groenste Project 2017. De prijs - een boom naar keuze - verdient Berkelland volgens de BSA vanwege ‘het lef om zowel de illegale kap van houtwallen en -singels als het illegaal toe-eigenen van gemeentelijke wegbermen aan te pakken’. 

Die actie als reactie op het fenomeen ‘landjepik’ resulteerde in zo’n 75 handhavingszaken in de gemeente.

In de afgelopen jaren is hier inmiddels een onrustbarend percentage aan houtwallen en -singels verdwenen, terwijl deze cultuur-historisch onlosmakelijk tot het karakteristieke mooie Achterhoekse coulisselandschap behoren, aldus de bomenstichting.

Berkelland zet met het streven naar herstel van dit oorspronkelijke landschapsbeeld met bomen en struiken en met kruidenrijke bermen en groenstroken tevens in op de biodiversiteit.

De boom wordt op 14 maart - Boomfeestdag - uitgereikt aan Burgemeester Joost van Oostrum, Projectleider Groen Jan-Luc van Eijk en het team van handhavers.

Achterhoek