Volledig scherm
© Photothek via Getty Images

Deel van de kinderen in boerderij had niet eens BSN-nummer

UpdateEen deel van de vijf door de politie aangetroffen kinderen stond niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hoe kan het dat die kinderen, die nu tussen de 18 en 25 jaar oud zijn, al negen jaar aan de buitenwereld zijn onttrokken? Moesten die kinderen niet naar school? Die vragen dringen zich op nu het nieuws over het Drentse gezin aan het licht is gekomen, doordat de oudste gisteren in een kroeg zijn verhaal deed.

,,Een aantal kinderen was niet bekend bij de burgerlijke stand,’’ verklaarde burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden in een persconferentie. Voor het deel dat wél ingeschreven stond bij de burgerlijke stand en dus ook gewoon een BSN-nummer heeft, geldt de Leerplichtwet. 

In Nederland is er voor leerlingen een volledige leerplicht vanaf vijf jaar tot en met het schooljaar waarin ze zestien jaar oud worden. Voor kinderen die nog geen enkele diploma op zak hebben, geldt zelfs een leerplicht tot achttien jaar. En tot hun 23ste worden die jongeren gestimuleerd om alsnog een diploma te halen. Hoe het kan dat leerplichtambtenaren niet aan de bel trokken, is niet bekend. 

‘Nooit naar school’

Quote

We zien het allereerst als onze taak om goede opvang en ondersteu­ning te bieden aan het gezin

Gemeente De Wolden

Volgens de kroegbaas van de Kastelein, waar de 25-jarige man zijn verhaal deed, zei de jongeman dat ‘hij hulp nodig had en nooit naar school was geweest’. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerplicht. Navraag over het betreffende gezin bij de gemeente De Wolden, waar Ruinerwold onder valt, levert vooralsnog niets op. ,,We zien het allereerst als onze taak om goede opvang en ondersteuning te bieden aan het gezin”, laat een woordvoerder weten.

Ouders mogen hun kinderen wel ‘thuisonderwijs’ geven als zij bij de gemeente een beroep hebben gedaan op vrijstelling van de inschrijvingsplicht. Het ministerie van Onderwijs laat weten dat er dan een alternatieve vorm van onderwijs moet worden aangeboden. 

Quote

Als de jongste 16 is, en ze zijn al jaren geleden verdwenen, dan moeten ze destijds kinderen in de basis­school­leef­tijd hebben gehad

Medewerker christelijke basisschool

Een vrijstelling kun je aanvragen als je bezwaar hebt tegen de levensbeschouwelijke richting van de scholen in jouw buurt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door streng gelovige gezinnen geregeld. Een vrijstelling aanvragen kan ook als een gezin lange tijd naar het buitenland gaat of een trekkend bestaan heeft, zoals een kermisexploitant of circusmedewerker. Als ouders géén vrijstelling hebben gekregen, dan is het een overtreding van de Leerplichtwet en dus strafbaar.

Een medewerker van christelijke basisschool De Arendsvleugel geeft aan dat er in het dorp niets bekend is over het gezin. ,,We weten niets van een gezin dat zich aan de leerplicht heeft onttrokken of plots verdwenen is. Wij zijn ook aan het speculeren natuurlijk. Als de jongste 16 is, en ze zijn al jaren geleden verdwenen, dan moeten ze destijds kinderen in de basisschoolleeftijd hebben gehad.” In eerste instantie werd gezegd dat de jongste zestien zou zijn, later bleek dat achttien jaar. 

Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt de zaak momenteel. ,,Wij zijn aan het uitzoeken of wij dit gezin überhaupt kennen,’’ aldus Richard Bakker van de Kinderbescherming. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is het te vroeg om op dit moment in te gaan op de vraag of en welke inspectie een rol heeft in een onderzoek naar deze kwestie. Jeugdbescherming Noord laat weten dat zij over dit gezin ‘nog geen enkel officieel contact hebben gehad’.