Hoogste waterpeil sinds 2011: 14,64 meter boven NAP

De waterstand in de Rijn bij Lobith heeft de hoogste stand sinds 2011 bereikt. Maar volgens Rijkswaterstaat is er geen reden om ons zorgen over te maken. ,,We zijn hier goed op voorbereid.''