Kinderen op een peuteropvang in Nederland.
Volledig scherm
Kinderen op een peuteropvang in Nederland. © ANP

Ouders veel meer geld kwijt aan kinderopvang

Ouders betalen een steeds groter deel van de kinderopvangrekening zelf. De tarieven zijn dusdanig gestegen dat ze hoger zijn dan de kinderopvangtoeslag. Met als gevolg dat ouders soms honderden euro’s per jaar meer kwijt zijn.

Quote

Dit raakt de gezinnen met lagere inkomens

Gjalt Jellesma, Brancheorganisatie Kinderopvang

Uit onderzoek in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang blijkt dat 65 procent van de kinderdagverblijven een hoger bedrag rekent dan de 8,02 euro die de toeslag dekt. Bij de buitenschoolse opvang (bso) is dat percentage nog hoger, namelijk 87 procent rekent meer dan de vastgestelde 6,89 euro.

In 2018 waren er ook al kinderdagverblijven die meer rekenden, maar dat aantal is dit jaar fors gestegen. De kinderopvang moet aan strengere eisen voldoen om de kwaliteit te verhogen. Er mogen bijvoorbeeld nog maar drie baby’s per pedagogisch medewerker worden opgevangen waar dat er voorheen vier waren. ,,We vinden het uitstekend dat de kwaliteit verder verbetert”, benadrukt Magda Heijtel, directeur van de brancheorganisatie. ,,Maar niet alle kosten van deze eisen zijn op te vangen met het huidige maximale uurtarief dat de overheid vergoedt.”

Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark ging uit van een kostenstijging van gemiddeld 4,7 procent en paste daar de toeslagen op aan. Uit de monitor blijkt echter dat de stijging 6,9 procent is. Voor dagopvang moeten ouders gemiddeld 8,6 procent meer betalen. ,,Alles wat hoger is dan die toeslagtarieven komt volledig voor eigen rekening. Wij vinden dat de staatssecretaris de maximale uurtarieven alsnog omhoog moet schroeven, want haar ramingen kloppen gewoon niet”, stelt Heijtel.

Noodzakelijk

Ze benadrukt dat ook de bso een stuk duurder is dan de overheid verwachtte. Om de hogere kosten voor de babygroepen te kunnen opvangen, mogen opvangorganisaties meer kinderen in bso-groepen plaatsen. ,,Dat lukt alleen als een organisatie zowel dagopvang als bso heeft én de ruimtes groot genoeg zijn”, aldus Heijtel. Hierdoor zijn de prijzen niet gedaald, zoals de regering dacht, maar gestegen.

De Brancheorganisatie Kinderopvang verwacht dat de rekening volgend jaar verder oploopt. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de kinderdagverblijven niet alle extra kosten heeft doorberekend. Een deel kunnen ze nu opvangen omdat er extra kinderen zijn aangemeld en de bezetting hoger is. ,,Maar zeker de kleine locaties kunnen die hogere kosten niet lang zelf opvangen. Volgend jaar is ongetwijfeld een tariefstijging noodzakelijk”, verklaart Heijtel.

Ook ouderorganisatie Boink vindt dat de toeslagtarieven omhoog moeten. Voorzitter Gjalt Jellesma kent al plekken waar ouders meer dan tien euro per uur voor dagopvang betalen, vooral in de grote steden. Dat betekent dat ze jaarrond meer dan twee euro per uur uit eigen zak betalen. ,,Dit raakt zeker de gezinnen met lagere inkomens. Als er geen goedkope alternatieven in de buurt zijn, hebben ze niets te kiezen”, stelt Jellesma. Terwijl volgens hem juist die kinderen een plekje in de opvang kunnen gebruiken om zich beter te ontwikkelen.

Quote

Het gaat hier niet om de keuze voor een goedkopere supermarkt waar je je boodschap­pen doet. Het gaat hier om je kind

Gjalt Jellesma, Brancheorganisatie Kinderopvang

Gehecht

Bovendien is dat wisselen van kinderopvang, omdat ergens anders de prijs interessanter is, volgens Boink niet zo eenvoudig. ,,Ouders hechten aan hun opvang. Soms hebben ze kinderen die lastig wennen of erg aan hun leidsters zijn gehecht. Die haal je niet zomaar weg. Het gaat hier niet om de keuze voor een goedkopere supermarkt waar je je boodschappen doet. Het gaat hier om je kind”, aldus Jellesma.

Staatssecretaris Van Ark stelt dat er 248 miljoen euro extra in de kinderopvangtoeslag is gestoken. ,,Bijna alle ouders met kinderen op de formele kinderopvang ontvangen meer toeslag per afgenomen uur kinderopvang. Ook is de maximum uurprijs die de overheid vergoedt voor de dagopvang dit jaar verhoogd”, laat ze via een woordvoerder weten. Vooralsnog is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) niet van plan om de tarieven sneller te verhogen dan nu al de bedoeling is. ,,De kinderopvang is een marktsector. Het is dus aan de kinderopvangorganisaties zelf om de tarieven vast te stellen. Als het uurtarief dat ouders betalen boven de maximum uurprijs ligt dan ontvangen ze voor dat gedeelte geen kinderopvangtoeslag.”

  1. 1700 demonstranten tegen racisme op Stadhuisplein in Eindhoven: ‘Kom niet, het is vol’
    PREMIUM
    Update

    1700 demonstran­ten tegen racisme op Stadhuis­plein in Eindhoven: ‘Kom niet, het is vol’

    Zo'n 1700 mensen hebben vandaag op het Stadhuisplein in Eindhoven gedemonstreerd tegen racisme en discriminatie. De Black Lives Matter demonstratie duurde van 17.00 tot bijna 19.00 uur. De gemeente heeft vooraf bepaald dat er maximaal 700 demonstranten aanwezig mogen zijn op het plein. Rond 17.05 uur verstuurde de gemeente een tweet: ‘Het Stadhuisplein is vol. Kom niet naar het plein.’