Door het lerarentekort moeten scholen steeds vaker klassen samenvoegen.
Volledig scherm
Door het lerarentekort moeten scholen steeds vaker klassen samenvoegen. © Arie Kieviet

Pabo-studenten haken af door te zware toetsen

Door een tegenvallend aantal aanmeldingen op pabo’s groeien de zorgen over het lerarentekort op basisscholen. Veel nieuwe pabo-studenten struikelen al voor het eerste leerjaar is begonnen. De oorzaak: te moeilijke toelatingstoetsen.

Studenten die havo of mbo hebben gedaan, maar geen aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek in hun vakkenpakket hadden, moeten sinds 2014 zo’n toelatingstoets maken. Het ministerie van Onderwijs heeft die ingevoerd om de kwaliteit op de pabo’s te verbeteren en te zorgen dat de opleidingen minder tijd kwijt zijn aan het bijspijkeren van basiskennis.

Daling

Ruim een kwart van de studenten haalde de toelatingstesten de afgelopen jaren echter niet, waardoor ze niet aan de pabo mochten beginnen. Ze liepen vooral vast op geschiedenis, waar meer dan 30 procent op zakte. Uit cijfers van Cito blijkt het aantal studenten dat voor de toelatingstoetsen slaagt te dalen.

Quote

Met deze aantallen winnen we de strijd tegen het lerarente­kort niet

Henk Verheijde, LOBO

Volgens het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) weerhouden de toetsen sommige scholieren er zelfs van een poging te wagen op de pabo. ,,Die leerlingen zitten middenin hun examenjaar en kunnen zulke toetsen er echt niet bij hebben. We denken dat dat vooral voor mbo’ers geldt”, verklaart secretaris Henk Verheijde. Naast de verplichte toelatingstoetsen moeten leraren in spe slagen voor een taal- en rekentoets. 

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat ruim 8600 studenten zich hebben ingeschreven om na de zomervakantie op één van de pabo’s aan de slag te gaan. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, toen schreven 8132 studenten zich in, maar die stijging wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een groter aantal deeltijdstudenten. 

Zorgelijk

LOBO vindt dat ‘zorgelijk’. ,,Er vallen vaak nog behoorlijk wat mensen af, omdat het toch best zwaar blijkt om naast het werk een studie te doen. De pabo is absoluut geen fröbelopleiding”, aldus Verheijde. ,,Met deze aantallen winnen we de strijd tegen het lerarentekort niet.”

Volgens ramingen stijgt het tekort van 2322 leraren en directeuren nu naar een tekort van ruim 4000 in 2023. Wanneer er niets verandert, kan dit leiden tot een tekort van 10.847 fulltime banen in 2027.

Het ministerie van Onderwijs evalueert de effecten van de toelatingstoetsen op de in- en uitstroom van studenten. Volgens een woordvoerder stroomden net na de invoering minder studenten in, maar stabiliseert dat. Het percentage studenten dat doorstroomt naar het tweede jaar is met 7 procent juist gestegen. ,,Voor de invoering zag je dus dat meer studenten uitvielen”, stelt een woordvoerder.