Plensbuien zorgen voor wateroverlast in midden en westen van het land

UpdateLokale plensbuien zorgen vanochtend voor flink wat overlast in met name het westen en midden van Nederland. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.