Bewoners deel Vorden ruim maand huis uit

VORDEN - Zestien woningen aan de 'Zutphense ingang' van Vorden ondergaan in de eerste helft van 2017 een metamorfose. De ingrijpende renovatie vindt plaats aan de Zutphenseweg (5 woningen), Hoetinkhof (9) en Berend van Hackfortweg (2, onder één kap).

Het project van de Borculose wooncorporatie ProWonen kost ruim 1,3 miljoen euro. ProWonen heeft de klus uitbesteed aan WBC-Bouw uit Winterswijk.

De woningen worden per blok aangepakt. Voor elk blok staat een opknapperiode van vijf tot zes weken. Gedurende die tijdsspanne kunnen de bewoners - hoofdzakelijk senioren - niet op hun stekkie blijven. Zij worden dan tijdelijk gehuisvest in noodunits op de hoek Hoetinkhof/Zutphenseweg. Elk huishouden krijgt een renovatievergoeding van ruim 5800 euro. De renovatie begint in de derde week van januari en moet eind juni zijn afgerond.

  1. Meer lawaai op het spoor in de Achterhoek

    Meer lawaai op het spoor in de Achterhoek

    Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is van plan om toe te staan dat treinen op het spoortraject tussen Zutphen en Lichtenvoorde meer geluid mogen produceren. Langs een groot deel van dat traject van ongeveer 32 kilometer is sinds vorig jaar sprake van overschrijding van de geluidsnormen, heeft Prorail geconstateerd. Op verzoek van de spoorbeheerder wordt daarom nu voorgesteld om de geluidproductieplafonds op veel meetpunten te verhogen, waardoor het lawaai alsnog is toegestaan.

Achterhoek