Volledig scherm
© Thinkstock

Brummen dwingt zichzelf verantwoord in te kopen

BRUMMEN - De gemeente Brummen gaat goederen en diensten voortaan nog meer 'maatschappelijk verantwoord' inkopen.

Dat betekent dat er bij inkoop en aanbesteding niet alleen naar de laagste prijs wordt gekeken. Allerlei aspecten op het gebied van duurzaamheid kunnen meewegen, van milieubelasting tot mensenrechten.

Stok achter de deur
Brummen heeft al langer het streven op die manier te werk te gaan. Het kan echter geen kwaad een stok achter de deur te hebben, hebben burgemeester en wethouders vastgesteld. Daarom gaat de gemeente op 8 december het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekenen. Dat is een verklaring die het kabinet aan alle overheden in Nederland aanbiedt.

Zoiets kan een extra stimulans zijn om nu 'grote slagen te maken', meent het college. Ondertekening van het manifest is namelijk geen loze handeling: er zit de verplichting aan vast binnen een half jaar een actieplan op tafel te hebben om het mooie streven handen en voeten te geven.

Analyse
Er komt een analyse van de sectoren en productgroepen waarin de meeste winst te boeken valt. De ambities dienen te worden vertaald naar meetbare doelstellingen en heldere instructies over de handelwijze. Vervolgens moet de gemeente jaarlijks rapporteren over de mate waarin de doelstellingen behaald zijn. Het manifest loopt tot en met 2020.

Duurzaamheid kan in dit geval zowel sociale, ecologische als economische aspecten betreffen. Het gaat dus niet alleen om 'het milieu': ook het stimuleren van bepaalde bedrijfstakken en bevorderen van werkgelegenheid kunnen doelen zijn.

Zutphen