Volledig scherm
Lintjesregen in Brummen. © anp

Vier mensen in Brummen mogen zich vanaf vandaag Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen

Burgemeester Alex van Hedel van Brummen heeft aan vier inwoners van de gemeente Brummen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Zij kregen het bijbehorende lintje opgespeld door de burgemeester. De huldiging vond plaats op Kasteel Engelenburg in Brummen.

Mevrouw Adriana van Ooijen-Van der Burg uit Eerbeek is al meer dan 33 jaar vrijwilliger bij zorgcentrum “De Beekwal” in Eerbeek en in die jaren heeft ze veel taken op zich genomen. Zij is de initiatiefneemster van het winkeltje, toko genoemd, en heeft bij de gesloten afdeling Weber huiskamerdiensten gedraaid en werkte ook op de dagbesteding. Op dit moment is ze zaalvrijwilligster bij bijna alle activiteiten minimaal een keer per week. Ook begeleidt ze bij uitstapjes van de bewoners een aantal keren per jaar en is ze aanwezig bij de kerkdiensten op zondag in de zaal. Decorandus is vertegenwoordigster van de activiteitencommissie van De Beekwal en bezoekt ze de crematies en begrafenissen van de overleden bewoners. Daarnaast is ze een keer per week aanwezig voor de avond broodmaaltijd. Ze regelt de inkoop, ze serveert en helpt de bewoners met liefde een broodjes smeren. Ook is ze van de partij bij bijzondere dagen/avonden zoals Halloween en Koningsdag om de bewoners te voorzien van een hapje en een drankje. Met de kerst is ze aanwezig voor de versiering. 

Al jaren zit decorandus samen met de bewoners langs de kant van de weg tijdens de wandelvierdaagse. Ook voor de kerk doet decorandus veel vrijwilligerswerk. Zo bezocht ze vele jaren veelal oudere eenzame gemeenteleden, die weinig bezoek krijgen en probeert ze hen een hart onder de riem te steken. Vanaf 2007 is ze contactpersoon voor een gedeelte van de wijk. Dat wil zeggen dat ze mensen die dat op prijs stellen regelmatig bezoekt en zeker met speciale gebeurtenissen, verjaardagen, jubilea en zieken. Daarnaast is decorandus vrijwilliger bij Stichting Philadelphia Zorg waar zij betrokken is bij veel activiteiten waaronder het brengen van bezoekjes aan cliënten, boodschappen doen, diverse kerkelijke activiteiten. Ze is zeer betrokken bij het wel en wee van de cliënten in goede en slechte tijden. Decorandus wordt omschreven als een opgewekt, hulpvaardig, geduldig, betrouwbaar met een groot plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel met voor een ieder en hartelijk woord.

Mevrouw Janneke Harder-Put uit Eerbeek heeft zich al meer dan 25 jaar met ziel en zaligheid ingezet als vrijwilliger in diverse functies binnen de Eerbeekse gemeenschap: 1995 – 2018 bestuurslid Oranjevereniging en voorzitter Koningsdag, 1995 – heden: diverse functies binnen de Schuttersvereniging Eerbeek, 1996 – 2016: organiseren Sinterklaas-intocht en verblijf Eerbeek voor OVE, 1975 – 2015: diverse functies binnen Korfbal vereniging Eerbeek (K.V. Mélynas Domatrac), 1995 – 2000: voorzitter Ouderraad De Triangel, 2000 – 2015: Lid Kantinecommissie Tennisvereniging Eerbeek TCE, 2003 – heden: BABS bij de gemeente Brummen. In al deze functies is decorandus een drijvende kracht en verbinder geweest. 

Ze is een vrouw die zich ergens hard voor maakt. Ze neemt het voortouw, ze houdt mensen bij elkaar en alle activiteiten die zij als vrijwilliger heeft gedaan, heeft ze vol overgave gedaan. Binnen de organisatie van Koninginnedag en later Koningsdag was zij bijvoorbeeld de drijvende kracht. Zij bracht de mensen bij elkaar en motiveerde ze. Zij was diegene die ervoor zorgde dat er op Koningsdag met alle vrijwilligers werd ontbeten en daarna gezamenlijk een proost werd uitgebracht in de vorm van een Oranjebittertje. En op het einde van de dag, als alle vrijwilligers de rust opzoeken, zat decorandus nog een redactioneel stukje te schrijven voor alle kranten. In alles wat ze doet gaat ze er volledig voor. Dat zie je in alles terug.

Nu decorandus gestopt is, wordt ze erg gemist binnen de Oranjevereniging, al geeft ze ook nu nog steeds tips en adviezen en reikt ze nog steeds de helpende hand als dat nodig is. Ook in al die andere vrijwilligersfuncties zie je datzelfde beeld terug: zich ergens vol voor inzetten, zich hard maken voor dingen en mensen die ertoe doen en mensen bij elkaar brengen en houden. Decorandus heeft veel gedaan voor de Eerbeekse gemeenschap in diverse rollen en functies, altijd met volle overgave en altijd geheel belangeloos. Bovendien heeft zij dat ook nog eens in alle functies vele jaren lang gedaan.

De heer Jacobus Johannes Hendrikus Kolk uit Hall heeft zich al ruim 30 jaar op allerlei manieren ingezet om anderen te helpen. In de jaren zeventig was hij actief bij het ouderenvervoer van de R.K.Kerk in Muiderberg en begon hij als secretaris bij vogelvereniging De Kwartel in Muiden. Vooral tijdens de weken rondom de jaarlijkse tentoonstelling was hij dagelijks druk met de voorbereidingen. In die vier weken was de besteding zeker 20 tot 30 uur per week. Door zijn inzet verliepen de tentoonstellingen probleemloos.

In de periode van 1992 tot 2007 heeft decorandus zich als voorzitter/bestuurslid vrijwillig ingezet voor de afdeling Muiden-Muiderberg van het CDA. Sinds 2012 is hij bestuurslid van het CDA Brummen-Eerbeek. Daar is hij van vele markten thuis. Ook zette hij zich in voor het welzijn van een groep Wit-Russische kinderen uit Zhlobin, nam daarvoor tweemaal voor een aantal maanden 2 kinderen in zijn gezin op. Hij bezocht ze ook in Zhlobin.

Op 10 januari 2005 is decorandus door de Bisschop van Haarlem benoemd als bestuurslid van de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI). De PCI waar de heer Kolk zitting in nam behoorde bij de Nicolaasparochie te Muiden en de Boskapel te Muiderberg. De PCI heeft als doelstelling mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen met een financiële bijdrage. De heer Kolk was hierin erg actief, kundig, integer en alert. Hij had 2 functies binnen het PCI bestuur gecombineerd: voorzitter en secretaris. In verband met zijn verhuizing naar Hall heeft hij in 2011 afscheid moeten nemen.

Na zijn verhuizing begon hij als vrijwilliger bij Natuurmonumenten op locatie Voorstonden & de Modderkolk. Hier is hij tot op heden elke maandag present om te helpen de locaties fraai te houden. Daarnaast heeft decorandus zich sinds 2015 met veel enthousiasme en kundigheid als penningmeester van Brummen Energie ingezet. Zijn brede kennis en achtergrond, zijn levenservaring en grote maatschappelijke betrokkenheid als inwoner van de gemeente Brummen maken hem tot een zeer gewaardeerd bestuurslid.

De heer Albert van Ooijen uit Eerbeek heeft zich al een zeer lange periode zich verdienstelijk gemaakt. Dit wordt als bijzonder waardevol beleefd, maar vooral ook zijn voortdurende aanwezigheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Vooral zijn inzet voor de Protestantse Gemeente te Eerbeek, voorheen Nederlands Hervormde Gemeente Eerbeek, mag indrukkend genoemd worden. Deze periode is gestart in 1972 en duurt nog steeds voort. Dit betreffen zeer diverse activiteiten waaronder het organiseren van een bazaar, een 2 jaarlijkse activiteit en de jaarlijkse kerkenmarkt, Tevens is hij lid van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Eerbeek en ook is hij ambtsdrager. Vanaf 1994 t/m 2005 is decorandus penningmeester. 

Vanaf 2006 tot heden is hij kerkelijk administrateur van twee kerken die gefuseerd zijn tot de Protestantse Gemeente te Eerbeek. Hiervoor is het kerkelijk bureau elke maandag geopend. Voor extra werkzaamheden is hij vaak nog 1 of 2 dagdelen aanwezig. Vanaf 2011 tot heden is hij lokaal beheerder van het geautomatiseerde landelijk registratiesysteem van de Protestantse Kerk Nederland. Naast deze algemene beheersfunctie verzorgt decorandus de indeling van de 70 wijken ten behoeve van de jaarlijkse actie kerkbalans. Daarnaast is decorandus vrijwilliger bij Stichting Philadelphia Zorg waar hij betrokken is bij veel activiteiten waaronder het brengen van cliënten naar clubjes en activiteiten, cliënten naar vakantiebestemmingen brengen, verjaardagen,spelletjes doen met cliënten zoals mens erger je niet en dammen. Ook regelt hij de kerkelijke activiteiten. Decorandus is zeer betrokken bij het wel en wee van de cliënten in goede en slechte tijden.

Zutphen