Volledig scherm
Het terrein van de familie Jurrius, waar een zonnepark moet komen dat een hoeveelheid stroom produceert die gelijk is aan het gemiddelde gebruik van ongeveer 8000 huishoudens. © Fam. Jurrius

Zonnepark in Hall lijkt weer stukje dichterbij

Het zonnepark van bijna dertig hectare in Hall lijkt weer een stukje dichterbij gekomen. Het college van b en w van Brummen heeft besloten om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarmee het instemt met het verlenen van een omgevingsvergunning. Het zonnepark aan de Oude Zutphenseweg en Lendeweg is een initiatief van de Eerbeekse familie Jurrius.

Het zonnepark moet een omvang krijgen van 27 hectare en komt op een stuk grond van 36 hectare. De familie Jurrius heeft veel overleg gevoerd met gemeente, omwonenden en belangenorganisaties. Het Gelders Genootschap heeft meegekeken naar de landelijke inpassing van de zonnepanelen. Het plan is naar aanleiding van alle input en zienswijzen grondig aangepast.

Onder ooghoogte

Een belangrijke wijziging is dat de zonnepanelen maximaal anderhalve meter hoog worden; ze blijven zo onder ooghoogte. Rondom het zonneveld komen struiken en planten uit de streek te staan, in combinatie met bloemrijke akkerranden en kruidenrijk grasland. In totaal moet hiermee een hoeveelheid stroom geproduceerd worden die gelijk is aan het gemiddelde gebruik van ongeveer 8.000 huishoudens.

Geen garantie

Het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen is geen garantie dat het zonnepark er komt. De familie Jurrius kan daarmee wél subsidie aanvragen voor de aanleg van het park. De Brummense gemeenteraad beslist op 20 juni over het afgeven van de verklaring.

Zutphen