Volledig scherm
© Getty Images/iStockphoto

Dalfsen kan steenmarters weer bestrijden

Dalfsen vraagt weer voor vijf jaar ontheffing aan voor het bestrijden van overlast door steenmarters. Als er geen andere oplossing is, kunnen steenmarters dankzij zo'n ontheffing in gebouwen binnen de bebouwde kom worden gevangen, en kunnen vaste voortplantings- en rustplaatsen worden vernield. 

De gemeente Dalfsen heeft een steenmarterbeheerplan opgesteld voor de periode 2017-2023, waardoor de provincie Overijssel een doorlopende ontheffing voor vijf jaar kan verlenen. Zonder beheerplan zou per geval ontheffing moeten worden aangevraagd.

Dalfsen kreeg in 2011 23 meldingen van overlast, in 2012 27. In de jaren daarna schommelde het aantal meldingen tussen de 14 en 18. Dalfser deskundigen denken dat die stabilisering te danken is aan het bezet raken van alle beschikbare territoria, en dat mensen gewend raken aan steenmarters. Bij de gemeente is sinds 2012, toen het eerste Dalfser steenmarterbeheerplan werd opgesteld en de provincie ook al een vijfjarige ontheffing verleende, geen enkel verzoek binnengekomen om een steenmarter te verplaatsen. Dat kan ook liggen aan de gemeentelijke voorlichting, waarin de mogelijkheid steenmarters te vangen onderbelicht is gebleven, zo staat in het beheerplan.   

Wegvangen

Wegvangen van steenmarters is een uiterste maatregel om schade en overlast in woningen en andere gebouwen te voorkomen. Zo moet eerst gekeken zijn naar andere maatregelen om deze roofdieren te verdrijven, zoals het aanbrengen van een bewegingsmelder die een fluittoon inschakelt. Een gecertificeerd faunabeheerbedrijf moet na toestemming van de provinciale toezichthouder de dieren met een vangkooi vangen en maatregelen treffen om alle kieren en gaten in het gebouw met een diameter vanaf 5 centimeter hermetisch te dichten. In de directe omgeving moeten alternatieve verblijfplaatsen worden geplaatst, zoals takkenbossen of een speciale nestkast voor marters. Daarna moeten de steenmarters worden losgelaten; binnen een straal van 100 meter.  

 Voor overlast buiten de bebouwde kom is de Faunabeheereenheid Overijssel het bevoegde gezag om steenmarters aan te pakken.

Vechtdal

poll

Waar moet de toekomstige woningbouw in Dalfsen komen?

  • Aan de oostzijde van het dorp. (14%)
  • Aan de westzijde van het dorp. (37%)
  • Ten noorden van het dorp. (26%)
  • Liever helemaal geen nieuwbouw meer. (22%)
966 stemmen

poll

Waar moet de toekomstige woningbouw in Dalfsen komen?

  • Aan de oostzijde van het dorp. (14%)
  • Aan de westzijde van het dorp. (37%)
  • Ten noorden van het dorp. (26%)
  • Liever helemaal geen nieuwbouw meer. (22%)
966 stemmen