Volledig scherm
Dalfsen kan eerst uitbreiden naar het oosten en daarna aan de westzijde. © Anne Luchies

Dalfsen kan tot 2036 bouwen op percelen met voorkeursrecht

Dalfsen kan tot 2036 bouwen aan de uitbreiding van woonwijken op percelen waarop de gemeente een voorkeursrecht handhaaft.

Op het twintig hectare grote gebied Oosterdalfsen II is nog ruimte voor circa 340 woningen. Bij een verwachte uitgifte van veertig woningen per jaar kan de gemeente hier acht à negen jaar vooruit. Ergens vanaf 2028 komt dan de woningbouw op het zeventien hectare grote gebied Dalfsen-West in beeld, waar plek is voor nog eens 340 woningen. Uitgaande van het zelfde uitgiftetempo is hier ruimte voor woningbouw tot circa 2036.

Dertig percelen

Met het oog op de prognoses voor nieuwbouwwijk Oosterdalfsen, waar de laatste kavels waarschijnlijk in 2020 worden verkocht, en om grondspeculatie te voorkomen zijn in februari voorkeursrechten gevestigd op percelen ten oosten en westen van Dalfsen. Dat betrof bijna negentig percelen, het college van burgemeester en wethouders wil op ruim dertig percelen dat voorkeursrecht handhaven. Als zo’n voorkeursrecht op een perceel is gelegd, moet een grondeigenaar die wil verkopen dat land eerst aan de gemeente aanbieden. Zo kan grondspeculatie worden voorkomen in gebieden waar een gemeente plannen heeft voor een woonwijk of bedrijventerrein. Het college handhaaft daarnaast aan de oostzijde van de Oosterdalfsersteeg ook het voorkeursrecht op ruim drie hectare, waar minder dichte woningbouw mogelijk is als overloop naar het buitengebied.

Ankum

Uitbreiding in Dalfsen-Oost sluit goed aan bij nieuwbouwwijk Oosterdalfsen en is ook al opgenomen in de geldende structuurvisie, waarin de toekomstige ontwikkeling van het dorp op gebied van wonen, werken, verkeer, bedrijvigheid en natuur voor de langere termijn is uitgestippeld. Een belangrijke afweging voor het college van B en W was ook dat het karakter van Ankum, de buurtschap rond de Vossersteeg en Ankummer Es, behouden moet blijven. Toch zijn ook voorkeursrechten gevestigd op percelen in dit gebied. Mocht hier toch gebouwd moeten worden dan wil het college de buurtschap stedenbouwkundig goed inpassen, bijvoorbeeld met een bufferzone zodat Ankum herkenbaar blijft. Een bestaand bosperceel nabij het westelijke gebied en een bos in Dalfsen-Oost moeten ook ingepast worden en dus behouden blijven.

Verkeersmaatregelen

Bij de keuze voor Oost zijn aanvullende verkeersmaatregelen nodig zodat met name fietsers veilig de Rondweg kunnen oversteken. Ook de afwikkeling van het autoverkeer van en naar die Rondweg moet goed geregeld worden.

Niet op slot

Als geen uitbreidingslocaties worden aangewezen kan de kern Dalfsen niet meer uitbreiden vanaf 2020 als de wijk Oosterdalfsen is volgebouwd, of vanaf 2028 als de tweede fase van Oosterdalfsen zoals beschreven in de structuurvisie nog als laatste bebouwd wordt. Het Dalfser college wil uitbreiding liever niet overlaten aan de marktsector, maar vindt dat de gemeente Dalfsen zelf woningruimte moet blijven aanbieden aan bewoners. Zo kan worden voorkomen dat jongeren Dalfsen gaan verlaten, wat slecht is voor de leefbaarheid van de kern. Ook kan zo worden voorkomen dat de prijzen voor bestaande woningen de pan uit rijzen.

 1. Recreatievaart wacht met smart op Vechtvlinder-sluizen
  PREMIUM

  Recreatie­vaart wacht met smart op Vechtvlin­der-slui­zen

  Op de donderdag voor Pasen start traditiegetrouw de recreatievaart op de Overijsselse Vecht. Het hart van menig watersportliefhebber klopt deze jaargang extra snel omdat de hele rivier binnenkort eindelijk bevaarbaar is, vanaf de Duitse grens bij De Haandrik tot aan de monding in het Zwarte Water bij Zwolle. Dat is te danken aan de sluizen die zijn aangelegd naast de stuwen bij Diffelen en Junne. Er is echter één probleem: die nieuwe sluizen gaan pas op 1 juni open omdat de innovatieve zelfbedieningssystemen de komende weken eerst nog getest moeten worden.
 2. Ab Goutbeek (82) uit Dalfsen krijgt zeldzame Zilveren Anjer: ‘ik wil anderen verwondering laten voelen’
  PREMIUM
  video

  Ab Goutbeek (82) uit Dalfsen krijgt zeldzame Zilveren Anjer: ‘ik wil anderen verwonde­ring laten voelen’

  Ab Goutbeek (82) is al Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, maar krijgt binnenkort ook een zeldzame Zilveren Anjer. De bescheiden Dalfsenaar is er door overrompeld, maar waardeert de nieuwe erkenning. En blijft zich als amateurhistoricus verbazen over de natuur, cultuur en archeologie. ,,Die verwondering wil ik ook anderen laten zien en voelen. Want we lopen zoveel zomaar voorbij.”

Vechtdal