Volledig scherm
Jan Uitslag heeft grote moeite met het huidige systeem van uitkeringen van het Rijk aan gemeenten. © FFU.nl/Alex Mulder

Dalfsen maakt zich zorgen over financiële toekomst

Het merendeel van de Dalfser gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst, vooral omdat de uitkeringen van de rijksoverheid onvoorspelbare schommelingen vertonen. Met name de uitgaven voor het sociale domein en de jeugdzorg zijn moeilijk in de hand te houden.

De raad besprak maandagavond de jaarrekening 2018, die voor het eerst sinds jaren een fors tekort vertoont van ruim een half miljoen euro. Accountant R. Bouman van BDO relativeert de financiële situatie. De accountantsverklaring is afgegeven, de algemene reserve is zelfs toegenomen en vergeleken met veel andere gemeenten staat Dalfsen er goed voor. Leander Broere (PvdA) gaat daar deels in mee: ,,We hebben geen structureel financieel probleem, veel lasten zijn incidenteel van aard.” 

Volgens hem keert het kabinet, door de gehanteerde systematiek te weinig geld uit aan gemeenten. ,,Sommige gemeenten verhogen in reactie daarop de ozb , maar daardoor profiteren burgers onvoldoende van de huidige hoogconjunctuur.” Betsy Ramerman (CDA) stelt daar tegenover: ,,We geven wel structureel meer geld uit dan we ontvangen.”

Angstig

Andere fracties zijn bezorgder: ,,We zijn angstig voor de toekomst”, aldus Herman Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen). ,,Er zijn veel onzekerheden waar we als gemeente geen grip op hebben, bijvoorbeeld als het Rijk de uitkeringen aan gemeenten achteraf aanpast. Ook de ontwikkelingen op sociaal gebied kunnen we slechts beperkt beïnvloeden en we verwachten in de toekomst lagere winsten uit het grondbedrijf.” 

Luco Nijkamp (ChristenUnie) vindt het te eenvoudig om te wijzen naar het kabinet: ,,Onze invloed is beperkt, maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een sluitende begroting.”

Ook wethouder Jan Uitslag moet toegeven dat de gemeente ‘maar weinig knoppen heeft om aan te draaien’. ,,We moeten goed zorgen voor het eigen personeel, zodat dat aanblijft. En we gaan misschien de regels voor facturering aanpassen, zodat zorgleveranciers niet na jaren nog eens met een rekening komen. Al heeft dat als negatief bijeffect dat je op korte termijn wellicht meer rekeningen moeten betalen.” 

Hij zegt grote moeite te hebben met het huidige systeem van rijksuitkeringen aan gemeenten. ,,Soms wordt er onverwacht gekort vanwege oorzaken die helemaal niets met sociaal of jeugdbeleid te maken hebben. Ik ben daar inmiddels wel klaar mee.”

Vechtdal