Volledig scherm
Dalfsen buigt zich opnieuw over het energievraagstuk. © Venema Media

Dalfsen wil regels kleine windmolens versoepelen

De gemeente Dalfsen overweegt om vanaf dit najaar de regels voor de bouw van kleine windmolens te versoepelen. Niet alleen worden ze dan hoger, maar mogen dan naast agrarische bestemmingen ook bij bijvoorbeeld bedrijven of naast woningen in het buitengebied worden gebouwd.

Het gaat daarbij om windmolens die vooralsnog maximaal 15 meter hoog mogen worden. Het gaat daarbij om de ashoogte, waarbij de wieken van de turbines nog een aantal meter extra boven het maaiveld uit scheren. Op het moment heeft nog niemand in de gemeente Dalfsen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dergelijke windmolens te bouwen, wel is het zo dat twee agrariërs bij de gemeente informatie hebben ingewonnen en een vergunning hebben aangevraagd.

Landschappelijke inpassing

In de geldende geldende regels is het zo dat een dergelijk turbine dus 15 meter hoog mag zijn, binnen een bepaald bouwperceel gebouwd moet worden en dat aan het bouwplan van de turbine een erfinrichtingsplan moet worden toegevoegd. Dit om voor een goede landschappelijke inpassing te zorgen. En een fatsoenlijke verhouding tussen de bebouwing en de omgeving te houden.

Dalfsen onderzoekt naast het verruimen van de afmetingen ook of de aanvraagprocedure versoepeld kan worden. Nu is het zo dat er een vergunning moet worden aangevraagd, maar als het juridisch mogelijk is denkt het gemeentebestuur erover om kleine windmolens toe te staan op basis van alleen een melding. Daarover beslist het overigens in september, als in de politiek een debat over klein- en grootschalige energieopwekking voert. 

  1. Vreugdedansje in Dalfsen, nu hondenbelasting op de helling staat
    PREMIUM

    Vreugde­dans­je in Dalfsen, nu hondenbe­las­ting op de helling staat

    De politiek in Dalfsen denkt er nadrukkelijk over om te stoppen met hondenbelasting, nu de ene na de andere gemeente afstapt van de ‘blaftaks’. De ooit opgerichte Brave Baasjes Club is blij met een onderzoek naar de financiële consequenties die een dergelijke afschaffing heeft. De vrede tussen hondenbezitters en gemeente lijkt er bovendien mee getekend, nadat er jaren terug nog werd gesproken van ‘terreur'. ,,Ik ga direct de leden op de hoogte stellen.”

Vechtdal