Volledig scherm
Lemelerveld krijgt een zonnepark ter hoogte van de Waterinkweg. Niet alle bewoners van het dorp zijn het daarmee eens. FOTO: Frans Nikkels © Frans Nikkels

Gemeente veegt tientallen bezwaren tegen zonnepark Lemelerveld van tafel

Alle zienswijzen van inwoners van Lemelerveld die ze indienden tegen realisatie van het zonnepark aan de rand van het dorp, legt het Dalfser college van B en W naast zich neer.

Alleen de Gasunie wordt tegemoet gekomen. Die heeft er bij de gemeente Dalfsen op aangedrongen voorzorgsmaatregelen te treffen. Om zo schade aan twee gastransportleidingen die op een afstand van 110 meter van het zonnepark liggen, te voorkomen. 'Dalfsen’ heeft nu extra technische eisen opgesteld als voorwaarde voor het verlenen van de vergunning.

Agrarisch

Het zonnepark is een initiatief van de plaatselijke energiecoöperatie DLL (Duurzaam Leefbaar Lemelerveld). Het wordt 3,5 hectare groot en is iets verder van de Waterinkweg komen te liggen dan in het oorspronkelijke plan de bedoeling was. De grond heeft een agrarische bestemming, is in eigendom van de gemeente die er eerst woningen op wilde bouwen. Dankzij provinciebeleid kan het perceel voor maximaal 25 jaar in gebruik worden genomen voor opwekking van duurzame energie. 

De omgeving heeft tientallen bezwaren ingediend tegen de plannen, waarmee de gemeenteraad al akkoord is gegaan. Met name bewoners van de Waterinkweg vrezen dat hun uitzicht straks is bedorven. 

Een aantal zienswijzen is door bewoners samen ingediend. De bezwaarmakers vinden in grote lijnen dat er meer onderzoek gedaan had moeten worden naar meer geschikte percelen voor een zonnepark. Omwonenden houden rekening met planschade en zijn van plan die zeker aan te tonen. Ze storen zich eraan dat kostbare weidegrond wordt opgeofferd. 

Voorts is er vrees voor overlast door meer verkeersbewegingen en van de travohuisjes op het park. Twijfels zijn er of het zonnepark wel na 25 jaar weer zal verdwijnen. Er is ook kritiek op het functioneren van de energiecoöperatie. Er zou bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan zijn naar het draagvlak onder de bewoners van Lemelerveld. Ook mist een visie of plan voor het buurtfonds van de coöperatie. 

Woningbouw

De gemeente beoordeelt alleen de locatie die de initiatiefnemer voorstelt bij de aanvraag omgevingsvergunning, antwoordt het college. Door het zonnepark verder van de woningen te plaatsen blijft het gewenste uitzicht van de omwonenden op de Lemelerberg bestaan. Er is hiermee tegemoet gekomen aan de wens van de omgeving, aldus b en w. Voor de afscheiding van het park wordt streekeigen beplanting gebruikt en die is minimaal 1,5 meter hoog.

Uit een inwonersonderzoek in 2018 naar het draagvlak voor grootschalige energieprojecten zoals zonneparken en windmolens is volgens het college gebleken dat de Lemelervelders niet uitgesproken negatief tegenover deze ontwikkelingen staan. Ze spraken de voorkeur uit voor een lokale binding via bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie. 

Het gemeentebestuur zegt dat uit onderzoek blijkt dat er geen natuurbeschermingsregels worden overtreden. Het verwacht geen toename van verkeersbewegingen of geluidshinder. Na het verlopen van de 25 jaar vervalt de omgevingsvergunning en moet het zonnepark worden verwijderd. 

De gemeenteraad van Dalfsen moet nog instemmen met de beantwoording van de zienswijzen en moet een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeven. 

  1. Wereldwinkel Dalfsen wil nog 50 jaar zo door: Als wij er niet in geloven, verkopen we het ook niet

    Wereldwin­kel Dalfsen wil nog 50 jaar zo door: Als wij er niet in geloven, verkopen we het ook niet

    Houten poppetjes, zelfgemaakte vazen, gevlochten sleutelhangers en bijzondere Boeddhabeeldjes. En dat alles gaat natuurlijk gepaard met een kopje Fairtrade-koffie waarvan je het merk niet kunt uitspreken. Maar dat is lang niet alles. De wereldwinkel bestaat vijftig jaar en gaat met de tijd mee. In Dalfsen zijn ze er zelfs van overtuigd dat ze de komende vijftig jaar ook fluitend doorgaan.

Vechtdal