Volledig scherm
Gemeentehuis Dalfsen © Erna Lammers

Gemeentebelangen en CDA zetten Dalfser coalitie voort

Gemeentebelangen en CDA continueren hun samenwerking in de nieuwe coalitie voor de komende vier jaar. De drie huidige wethouders zijn tevens beoogd wethouder: Ruud van Leeuwen, André Schuurman (namens Gemeentebelangen) en Jan Uitslag (CDA).

,,Het is een keuze voor continuïteit en stabiliteit", aldus formateur Roland Kip maandagavond, toen hij samen met de beide fractievoorzitters het nieuws bekendmaakte.

Meerderheid

In de voorafgaande fase onderzocht Kip als informateur twee mogelijkheden: voortzetting van de huidige coalitie of - wanneer dat niet haalbaar zou blijken - een coalitie van ChristenUnie, PvdA en Gemeentebelangen. De laatste optie kwam niet in beeld omdat CDA en Gemeentebelangen er zeven weken na de verkiezingsuitslag redelijk snel uit waren. ,,Deze mogelijkheid doet de verkiezingsuitslag het meeste recht", aldus Kip, doelend op de ruime meerderheid van veertien zetels die de twee grootste partijen nog altijd bezitten in de gemeenteraad, ondanks het verlies van het CDA.

Stabiliteit

Stabiliteit is nodig, aldus de betrokkenen, omdat twee van de drie zittende wethouders in 2017 voortijdig opstapten (de een werd Tweede Kamerlid, de ander burgemeester), terwijl burgemeester Han Noten eind dit jaar vertrekt. Een profielschets voor een nieuwe burgemeester wordt dan ook een van de eerste taken van de nieuwe coalitie.

Dichtbij

CDA en Gemeentebelangen hebben gezamenlijk een coalitiedocument opgesteld, waarvan de titel 'Dichtbij - Dalfsen - Dichtbij' vooral moet aangeven dat het gemeentebestuur dicht bij de inwoners wil staan. Men wil 'initiatieven en voorzieningen in eigen wijken stimuleren en ontplooien. Dit vergroot de herkenbaarheid en de toegankelijkheid, wat de verbinding in de wijk ten goede komt', zo heet het in het coalitiedocument.

Ramerman

,,Belangrijke onderwerpen zijn onder meer burgerparticipatie, een solide financieel beleid, het zelfstandig blijven van onze gemeente, duurzaamheid en de transformatie van het sociaal domein", aldus Betsy Ramerman, die in de afgelopen jaren, maar ook tijdens de coalitiebesprekingen nog wel eens abusievelijk werd aangeduid als Betsy Ramaker. Een voor de hand liggende verspreking, die kennelijk illustreert dat het met de onderlinge verhoudingen wel goed zit. ,,Ik dank u mede namens mijn vrouw voor uw komst", grapte Jos Ramaker na de ondertekening van het coalitiedocument.

Hoofdlijnen

Dat document is overigens niet uitputtend, maar een samenvatting op hoofdlijnen. Vier jaar geleden kwamen de partijen aan de start van een nieuwe raadsperiode met een veelomvattender raadsdocument, waarin ook de andere raadsfracties een inbreng hadden.

Vechtdal