Volledig scherm
Dalfsen gaat zich beraden op de uitbreidingsmogelijkheden van het dorp.

Inwoners kunnen beperkt meepraten over uitbreiding Dalfsen

Dalfsenaren worden maar beperkt betrokken bij de discussie over de uitbreiding van hun dorp. Voor een hoorzitting hierover worden vooral belanghebbenden en belangengroepen uitgenodigd.

De raadscommissie heeft zich achter het voornemen om zo'n 'participatieproces' op gang te brengen geschaard, al wekte het voornemen van het college om de gemeenteraad te belasten met de organisatie daarvan wel verbazing. De raad vindt dat typisch een taak van burgemeester en wethouders.

Speculanten

De gemeente stelde onlangs een voorkeursrecht vast voor gebieden ten noorden en westen van de dorpskern Dalfsen, waar mogelijk in de toekomst woningbouw komt. Hierdoor zijn inwoners met verkoopplannen verplicht om hun grond als eerste aan de gemeente aan te bieden. "Om speculanten de wind uit de zeilen te nemen", legde wethouder Ruud van Leeuwen nog maar eens uit. "Zo houden we zicht op betaalbare woonwijken."

Consternatie

De aankondiging van het voornemen veroorzaakte nogal wat consternatie, met name in Ankum en omgeving. Verscheidene fracties pleiten er dan ook voor om de onzekerheid zo kort mogelijk te laten duren. 

Notitie

Waarschijnlijk is er in november duidelijkheid over welke kant het op gaat. Dan presenteert het college een notitie die globaal schetst hoeveel woningen de gemeente naar verwachting de komende jaren moet bouwen en hoeveel grond daarvoor nodig is. Dan wordt ook duidelijk op welke percelen het voorkeursrecht van kracht blijft en op welke dit komt te vervallen.

Noodzakelijk

Ook hamerden meerdere fracties erop om de verwachtingen te temperen, temeer daar de ruimte om mee te denken zeer beperkt is. "Wat is de waarde ervan om inwoners erbij te betrekken, terwijl de raad uiteindelijk de knoop doorhakt?", vroeg D66'er Ben Schrijver zich af. "Maak vooraf duidelijk dat uitbreiding noodzakelijk is. Maar voorkom teleurstellingen; verwachtingsmanagement is zeer belangrijk", voegde PvdA'er Leander Broere eraan toe. Jos Ramaker (Gemeentebelangen) bepleitte huisbezoek door ambtenaren en eventueel wethouders aan mensen met individuele vragen.

Vechtdal