Volledig scherm
Etenstijd. Dit nieuwe stalconcept is gebaseerd op de behoeftes van het varken. Dit uit zich in een zeer open stal met grotere oppervlaktes per dier, een wroetruimte, douches boven de mestruimtes, planten en bomen in de stal en daaronder biobedden waardoor de ventilatielucht gestuurd wordt. © Pedro Sluiter Foto

Lemelerveldse varkensstal brengt buiten naar binnen

De Varkenshoff in Lemelerveld is een revolutionaire varkensstal. Een natuurlijke stal, met levende bomen en planten die de lucht zuiveren, douches en waar de varkens in groepen leven en naar hartenlust kunnen wroeten en spelen. 

De pilotstal van de familie Noordman in Lemelerveld is sinds een paar maanden in gebruik. Een woordvoerder van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) kent geen vergelijkbare stal in de wereld.

De varkenshouders in Lemelerveld hebben op hun erf reguliere stallen voor zo’n 4.000 vleesvarkens. In de nieuwe Varkenshoff op het erf van Noordman, een hoge serrestal, leven 25 zeugen met hun kroost in familieverband. Vanaf de geboorte blijven de biggetjes bij elkaar in een vaste groep. Het idee voor de Varkenshoff is afkomstig van een buitenstaander in de varkenshouderij, Jan Pape van Pape Creavorm. Pape was eerder initiator van de Koeientuin, een experimentele stal voor melkkoeien.

Artikel gaat verder onder de video

De woordvoerder van de NVV kent geen vergelijkbaar bestaand varkensstalsysteem in de wereld. Wel wordt er dit najaar in Boekel in Brabant een ‘familiestal’ gebouwd waar varkens ook meer leefruimte krijgen en waar ze in families bij elkaar leven, een vergelijkbaar experiment omdat het om een compleet stalsysteem gaat. ,,Nu bestaan er al wel stallen waar bijvoorbeeld de kraamzorg of andere facetten anders uitgevoerd worden dan in de reguliere varkenshouderij, bijvoorbeeld rondom het kraamhok van de zeugen”, vertelt ze. ,,Dat is ook innovatie. 

Piggy's Palace Bathmen

Artikel gaat verder onder video

In Bathmen is Erik Stegink van Piggy’s Palace innovatief bezig met buitenvarkens. En bij zijn gangbare varkens binnen heeft hij dingen toegepast als een wipwap en kunstgras in de stal. Hij laat alle biggen van de verschillende zeugen bij elkaar lopen zodat de biggen kunnen drinken waar ze willen. Dat is ook innovatief, maar niet zo geheelomvattend als de Varkenshoff.

Lees ook

De Hof van Eden voor varkens? Die staat in Lemelerveld

Vechtdal