Volledig scherm
© ANP

Miljoen tekort Dalfsen door meer uitkeringen

Het aantal uitkeringsgerechtigen in de gemeente Dalfsen is sinds 2009 meer dan verdubbeld tot 236 aan het einde van vorig jaar. Tweederde daarvan is niet of heel moeilijk te bemiddelen naar betaald werk. Mede daardoor komt de gemeente op de uitvoering van de Participatiewet zo'n 1,3 miljoen euro tekort.

Dit blijkt uit de nieuwe Kadernota over de Participatiewet, die deze maand wordt besproken door de gemeenteraad. Door de invoering van de Participatiewet in 2015 is een grotere groep mensen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. De nota geeft inzicht over de effecten van het beleid in de eerste drie jaren en schetst de kaders voor aanpassing ervan.

Halverwege vorig jaar kwam er een einde aan de jarenlange stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de tweede helft van 2017 overtrof het aantal uitstromers (46) het aantal instromers (40). Dit past in het landelijke beeld, maar toch vindt het college in Dalfsen het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk. De uitstroom was hoofdzakelijk het gevolg van verhuizing, studie, huwelijk, pensionering of overlijden. Betaald werk vonden vorig jaar 17 uitkeringsgerechtigden.

Ruim de helft van het aantal mensen met een uitkering is daar twee tot vijf jaar afhankelijk van. Een op de vijf ontvangt al meer dan vijf jaar een uitkering.

Moeilijk

Ongeveer eenderde van de uitkeringsgerechtigden, zo'n 90 mensen, beschouwt Dalfsen als 'bemiddelbaar voor werk'. De overige uitkeringsgerechtigden zijn gelijkelijk verdeeld over de categorieën 'meedoen' en 'zorg'. Zij zijn moeilijk en mogelijk zelfs helemaal niet te bemiddelen naar werk.

In de Kadernota oppert het college de suggestie om voor moeilijk bemiddelbaren niet altijd meer te streven naar betaald werk. 'Met name voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kan het zinvol zijn de activiteiten te richten op andere zaken dan betaald werk. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk (het vervullen van een tegenprestatie) of een vorm van dagbesteding', zo staat in de nota.

Ook wordt voorgesteld de begeleiding van statushouders naar werk eerder te starten. Nu wordt daarmee gewacht totdat zij het inburgeringstraject volledig hebben doorlopen.

Aan uitkeringen en loonkostensubsidies was Dalfsen vorig jaar 3,56 miljoen euro kwijt. Dat is 590.000 euro meer dan het aan uitkeringen van het Rijk krijgt. De sociale werkvoorziening kostte de gemeente 3,67 miljoen euro. Hierop kwam Dalfsen 570.000 euro tekort. Re-integratie vergde vorig jaar 280.000 euro, wat tot een tekort van 118.000 euro leidde. Het negatieve verschil wordt uit eigen middelen gedekt, minus een extra rijksbijdrage van 340.000 euro die de gemeente nog hoopt te krijgen.

Vechtdal