Nieuwleuser aanwonenden N377 vrezen dat racebaan in het dorp blijft

VideoWat had de werkgroep Stop70 al graag de vlag uitgehangen. Na jaren van lobbyen gaat de maximum snelheid op de N377 in het dorp Nieuwleusen eindelijk van maximum 70 naar 50 kilometer per uur. Toch blijven er zorgen over de verkeersveiligheid ter plekke.

Vechtdal