Volledig scherm
Gemeente Dalfsen moet haar huishoudboekje bestuderen: er is voor de komende jaren een fors tekort. FFU Press Agency copyright Frank Uijlenbroek © Frank Uijlenbroek

Raad Dalfsen piekert: hoe komt huishoudboekje weer op orde?

Dalfsenaren gaan het de komende jaren hoe dan ook merken: de broekriem wordt aangetrokken in hun gemeente. De raad kan niet anders tot impopulaire maatregelen komen, nu Dalfsen afstevent op een structureel jaarlijks tekort voor de komende vier jaar van ongeveer 3 miljoen euro.

De fractie van de ChristenUnie zei bij de bespreking van de Perspectiefnota maandagavond dat zij zich niet kan herinneren dat het financieel meerjarenperspectief zo zorgelijk was. Oorzaak ligt vooral in het sociaal domein; de hoge kosten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de jeugdzorg.

Vorig jaar koos de raad al voor een eenmalige ozb-verhoging van vijf procent. Er is al een taskforce-werkgroep in het leven geroepen voor investeringen die op de langere termijn geschoven kunnen worden. Het college van burgemeester en wethouders wil van de raad nu weten hoe de tekorten weg te werken. Mogen reserves worden aangesproken? Ambities bijgesteld? En bestaand beleid aangepast? Kan nóg een ozb-verhoging en welke keuzes zijn verstandig in het sociaal domein?

Denkrichtingen

De fracties hebben er de afgelopen tijd over gepiekerd hoe dit op te lossen. De meeste zijn voor beperkt aanspraak maken op de reserves en het bijstellen van ambities. Er is nog wat verdeeldheid over nóg een ozb-verhoging en onduidelijkheid over aanpassing van leges.

Een greep uit de voorstellen: Gemeentebelangen en CDA zetten een streep door realisatie van een kunstwerk bij De Spil; een besparing van 60.000 euro. De grootste raadsfractie (Gemeentebelangen) wil een efficiëntie-slag maken in de jeugd- en ouderzorg. De vernieuwing van de winkelstraat van Dalfsen wil ze in de planning naar voren halen, want dat is het visitekaartje van Dalfsen. De aanpak van de rotonde Kampmansweg/Rondweg wil ze opschorten. 

De CDA-fractie schrapt kwaliteitsverbeteringen van de omgeving, met uitzondering van het centrumplan voor Dalfsen. Ze vindt dat de gemeente een aantal gebouwen in eigendom moet verkopen. Het beheer van de openbare ruimte kan een tandje minder en investeren in een goed fietsnetwerk is prima, maar met gebruik van bestaande fietspaden. Het CDA wil alleen lichte optimalisatie op de Rondweg en ook wachten met grote investeringen tot de ontwikkeling van Oosterdalfsen en de Vechtzone. 

Slimmer

De ChristenUnie vindt dat de gemeentelijke organisatie slimmer en goedkoper kan werken. Een ‘stevige toeristenbelasting’  is passend en het havengeld mag meer bijdragen tot een fatsoenlijke exploitatie van deze voorziening. Ook moet er een reële heffing komen op de camperplekken (toeristenbelasting en stageld).

PvdA-fractie vraagt aandacht voor een betere indicatiestelling in de jeugdzorg en wil weten of zorggeld wel altijd goed terecht komt. Ze wil het bibliotheekwerk overeind houden en inloopvoorzieningen in alle kernen behouden. 

De VVD is voor een maximum aan de uitgaven in het sociaal domein en voor verhogen van de eigen bijdrage. Kijk ook eens kritisch naar subsidies, zegt de fractie, die ook wel het privatiseren van zwembaden en bibliotheken ziet zitten. Een versoberde versie van het centrumplan, voorplein gemeentehuis en uitbreiding passantenhaven kunnen de kosten drukken. 

D66 is voorstander van minder onderhoud aan wegen en bermen, evenals afstoten van gebouwen. Sommige projecten kunnen misschien soberder uitgevoerd worden zoals hybride sportvelden.

Vechtdal