Volledig scherm
Het Gemeentehuis van Dalfsen. © Erna Lammers

Raad Dalfsen twijfelt over noodzaak ‘forse ozb-verhoging’

De Dalfser gemeenteraad is allerminst overtuigd van de noodzaak voor een forse verhoging van de onroerende-zaak belasting (ozb). Het college wil die stijging voor de komende drie jaren.

De oppositie zet de hakken in het zand. Er zijn genoeg reserves, spreek die maar aan, zegt de PvdA. En de ChristenUnie vindt dat het college ‘te gemakkelijk en te langdurig aan de ozb-knop draait’.

Het college van burgemeester en wethouders wil een ozb-verhoging over drie achtereenvolgende jaren om de algemene financiële reserve mee aan te vullen, om tegenvallers op te kunnen vangen en investeringen te kunnen blijven doen. Zo kan worden voldaan aan de wensen van de gemeenteraad en het verlanglijstje van de coalitie (Gemeentebelangen/CDA). Het stelt de gemeenteraad twee keer 6 procent ozb-verhoging voor (in 2019 en 2020), gevolgd door nog eens 3 procent in 2021.

Onbespreekbaar

Voor de oppositiepartijen PvdA en D66 is de ozb-verhoging onbespreekbaar. De eerste vindt de maatregel ‘nogal paniekerig’ overkomen. ‘Wij zien een meerjarenbegroting waarin over meerdere jaren bekeken, we weer toewerken naar een flink overschot per jaarschijf. En dan is flink echt een understatement’, schrijft de PvdA. Wat ons betreft is het tijd ons weerstandsvermogen voor het eerst in zeker vijftien jaar eens aan te spreken waar hij primair voor bedoeld is.’ 

En D66 vraagt of het niet ‘ietsje minder’ mag. Want Dalfsen heeft meer dan genoeg vrije reserves om de lasten niet te verhogen voor de eigen inwoners. De fractie wil dat de raad en college scherpe keuzes maken en niet het gemeenschapsgeld onnodig ‘oppotten’.

Ozb-knop

Ook de ChristenUnie vindt dat het college ‘te gemakkelijk en te langdurig aan de ozb-knop draait’. Het is de grootste stijging ooit in drie achtereenvolgende jaren, weet de fractie. Zelfs is het overschot in 2022 op de begroting groter dan de totale extra opbrengst door de voorgestelde ozb-verhogingen. ‘Is dit verantwoord en uitlegbaar’, vraagt de fractie zich af. De VVD wil ook niet zo maar de ozb-verhogen, maar eerst kijken hoe het huishoudboekje van de gemeente beter op orde te krijgen is.

Collegepartij CDA vindt de ozb-verhoging een dilemma. Ze wil meer inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven. Alleen de grootste fractie en collegepartij Gemeentebelangen ‘neigt’ ernaar in te stemmen met een ozb-verhoging. Maar ook daar is er twijfel of die zo hoog moet zijn als nu wordt voorgesteld. 

Vechtdal