Volledig scherm
Rien de Greef, Lies te Kiefte en Hans Vlietstra van de Historische Werkgroep Lemelerveld (v.l.n.r.) op het voetgangersbrugje met ontwerper Wim Spijkerman. © Lenneke Lingmont

Replica brug om niet te vergeten hoe het was in Lemelerveld

Om niet te vergeten hoe het was. Daarom geeft de Historische Werkgroep Lemelerveld het voetbrugje over het Overijssels Kanaal de aanblik van de voormalige Ellenbroeksbrug. Deze ijzeren ophaalbrug werd in 1945 ontworpen en gebouwd door de NIJL, ofwel de Nederlandse IJzerconstructiewerkplaats Lemelerveld.

Dirk Blikman Kikkert, de grondlegger van het 'sukerbietendorp', bouwde in 1854 een landhuis op landgoed Heidepark, in 'het veld van Lemele'. Een jaar eerder was de openstelling van het Overijssels Kanaal. Dat maakte het Blikman Kikkert mogelijk om hier een beetwortelsuikerfabriek te bouwen, waar tot 1917 suikerbieten werden verwerkt. Nadat het kanaal in 1964 voor de scheepvaart werd gesloten, waren de beweegbare bruggen overbodig en werden ze gaandeweg vervangen door een vaste oeververbinding. Zoals de oude Ellenbroeksbrug, die werd vervangen door een grote overkluizing waarop het huidige Kroonplein werd gerealiseerd, vertelt Rien de Greef van de historische werkgroep. 

,,Door het slopen van de Ellenbroeksbrug en alle andere bruggen is het oude aanzien van het dorp verdwenen. Dat beeld willen we graag voor een stukje terugbrengen, om zo de herinnering aan ons verleden vast te leggen. Dat willen we graag  dit jaar doen, want het is 165 jaar geleden dat het Overijssels Kanaal tussen Zwolle en de Regge via Lemelerveld is opengesteld voor de scheepvaart. Daarnaast ligt het loopbrugje er tegenwoordig ook kaal en sober bij.'' Dat brugje tussen de Blikman Kikkertweg en de Kerkweg zorgde voor een snellere en veiligere verbinding vanuit de nieuwbouwwijk naar de huisartsenpraktijk en de gymzaal aan de overkant van het kanaal. ,,Via de Ellenbroeksbrug was de route langer en gevaarlijker.'' 

DNA van Dalfsen

De werkgroep heeft van wethouder Jan Uitslag de toezegging dat de gemeente het brugproject medefinanciert via het cultuurproject ‘DNA van Dalfsen’. Het ontwerp is van Wim Spijkerman, die al eerder historische projecten realiseerde in het dorp, te weten het NIJL-monument, het viergemeentenpunt, en de 'sukerbiet' op het Kroonplein. De replica wordt gerealiseerd met medewerking van enkele Lemelerveldse bedrijven.

Feestelijke onthulling

Op 26 mei is de onthulling. ,,Het wordt groot feest, voor jong en oud. Daar willen we graag de Lemelerveldse bevolking bij inschakelen. Zo kan de toneelvereniging inhaken op de geschiedenis van het dorp, maar ook koren, solisten, bands, muziekvereniging, dansers en schrijvers van verhalen of gedichten zijn welkom. Ook voor kinderen is een rol weggelegd. Wie mee wil praten is op woensdagavond 17 januari om 20.00 uur van harte welkom in zaal Reimink.''

Met het oog op de koffie vraagt de werkgroep dat belangstellenden zich vooraf aanmelden. Dat kan uiterlijk vrijdag 12 januari, via lemelerveld@historischekringdalfsen.nl.

  1. Dalfsen wil inwoners mee laten profiteren van grote energieprojecten

    Dalfsen wil inwoners mee laten profiteren van grote energiepro­jec­ten

    De gemeente Dalfsen verwacht een flink aantal aanvragen voor zonneparken, windmolens en installaties voor biomassa binnen de gemeentegrenzen. Maar dat betekent niet dat die plannen zonder slag of stoot worden uitgevoerd. Dat bleek gisteravond, toen de gemeenteraad van Dalfsen het college van burgemeester en wethouders op het hart drukte om inwoners niet alleen te laten meepraten, maar ook te laten meeprofiteren van een eventueel grootschalig energieproject binnen de gemeentegrenzen.

Vechtdal