Volledig scherm
De tunnel tussen de Dalmsholterdijk en de Achterveldsweg is nog steeds in aanbouw en staat onder water. © Frank Uijlenbroek

Tunnels onder N348 laten nog maanden op zich wachten

De aanpak van de N348 tussen Raalte en Ommen zou deze maand volgens de planning worden afgerond, maar de laatste loodjes wegen zwaar. Twee tunnels bij Lemelerveld en Dalmsholte zijn nog altijd in aanbouw. Ook moeten nog vier oversteken worden afgesloten en moet bij het Lemelerveldse wegrestaurant De Lantaren de provisorische voetgangersbrug nog worden vervangen door de definitieve uitvoering.

Bij de aanleg van de tunnel in de Oude Twentseweg - op steenworp afstand van wegrestaurant De Lantaren (voorheen 'De Posthoorn') - zorgde een onteigeningsprocedure voor vertraging. Provincie en grondeigenaar werden het niet eens over de prijs van de benodigde strook grond aan de zijde van de Achterkampweg. In juni werd wel het 250 ton wegende tunneldek onder de provinciale weg door gereden, maar in de maanden die volgden kon de nieuwe verbinding niet worden afgerond. ,,We wachten nog op een uitspraak van de rechter over de hoogte van de afkoopsom’’, legt woordvoerder Petra Timmer uit namens de provincie. ,,Maar in afwachting daarvan zijn we hier wel gewoon aan het werk, want de benodigde gronden mogen we al wel gebruiken.’’  

Steil

De tunnel bij de buurtschap Dalmsholte, halverwege de af te sluiten oversteken van de Achterveldsweg en de Dalmsholterdijk, is ook nog niet opgeleverd. Volgens een omwonende zou de hellingshoek van de aansluitingen voor fietsers te steil zijn, waardoor de plannen aangepast zouden moeten worden, maar dat weerspreekt Timmer. ,,Deze tunnel wordt conform het eerdere ontwerp uitgevoerd. Op- en afrijden is wel wat steiler, maar dat is voor fietsers wel goed te doen.’’ De provincie is in overleg met hoofdaannemer BAM Infra BV uit Nieuwleusen over de planning van de resterende werkzaamheden, waarbij de beide tunnels het meest in het oog springen. Deze maand moet duidelijkheid over die planning komen. 

Voetgangersbrug

Dat geldt ook voor de voetgangersbrug bij De Lantaren, een ‘cadeautje’ van aannemer BAM bij de aanbesteding van het project N348. De vorig jaar geplaatste provisorische brug over de provinciale weg tussen de parkeerplaats aan de Zennepweg en het wegrestaurant, moet nog worden vervangen door een permanente uitvoering. ,,Momenteel wordt de laatste hand aan het ontwerp van die definitieve brug gelegd, daarna moet de benodigde omgevingsvergunning worden aangevraagd en kan de aanleg beginnen’’, legt Timmer uit.  

Als de twee tunnels in gebruik worden genomen worden vier aanpalende oversteken afgesloten. Dat betreft de oversteken van de Achterveldsweg, Dalmsholterdijk, Oude Dijk en Lemelerveldseweg. De oversteek van de Langsweg is afgelopen jaar al afgesloten. 

Verkeerslichten

De werkzaamheden aan de N348 tussen Ommen en Raalte zijn in het voorjaar van 2018 begonnen. Daarbij zijn onder meer twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten aan de noord- en zuidkant van Lemelerveld aangelegd, met aansluitend (op kosten van de gemeente Dalfsen) een zuidelijke ontsluitingsweg voor bedrijventerrein 't Febriek. De snelheid tussen deze nieuwe Lemelerveldse aansluitingen is met het oog op geluidshinder verlaagd van 80 naar 70 km per uur. Verder is groot onderhoud uitgevoerd aan bestaande viaducten en bruggen en is het asfalt op de provinciale weg vernieuwd. De provincie heeft ruim 12 miljoen euro uitgetrokken voor het opknappen en veiliger maken van dit deel van de N348.

  1. Ook wethouders Dalfsen vergissen zich in eenrichtingsverkeer Raadhuisstraat

    Ook wethouders Dalfsen vergissen zich in eenrich­tings­ver­keer Raadhuis­straat

    De eenrichtingsregeling op de Raadhuisstraat in het Waterfront in Dalfsen blijft tot eind van dit jaar gehandhaafd, maar niet iedereen houdt zich aan de verplichte rijrichting die is ingesteld. Of dat nu vanuit gewoonte of moedwillig gebeurt, de boete van 135 euro liegt er niet om. Vrijwel het voltallige college van burgemeester en wethouders ging al de mist in. ,,Ik wil het gezegd hebben: alleen in de eerste week.”

Vechtdal