Volledig scherm
© M Dkrijger

Vis wordt verwend in de Marswetering

De Marswetering - tussen Zwolle en Vilsteren - wordt een stuk aantrekkelijker voor vissen. Ze kunnen straks beter schuilen en stroomopwaarts zwemmen om te kunnen paaien.

Grote en vooral kaarsrechte eikenstammen liggen in de Marswetering. Het water zoekt er zijn weg tussendoor, op weg naar het laagste punt in Zwolle. De stammen lijken los in het water te liggen, maar schijn bedriegt. De werklui brengen eerst een stevig fundament aan, waarna de stammen met een inkeping erop passen. Er komen ook stobben ondersteboven in het water te liggen. Er wordt in etappes gewerkt, met verschillende soorten stuwen.

Fase 1

Hier, tussen Vilsteren en Dalfsen wordt momenteel fase I van het project Marswetering afgerond. Het betreft het gebied van stuw Vilsterskerkpad tot stuw Aalsholsterpad. Op drie plekken worden de boomstammen en stobben te water gelaten.

Er zijn ook vier technische passages, die het voor de vissen mogelijk moet maken om tegen de stroom in de stuw te passeren. Tot voor kort kon de vis deze stuwen niet overbruggen.

Er is door Waterschap Drents Overijsselse Delta uit Zwolle meegedacht met de vis. Naast de stuw in het water heeft de vis, die tegen de stroom in wil zwemmen, de mogelijkheid om in kleine stapjes tegen de vispassage op te komen. De vis voelt dat er stroming is aan de ingang van de vispassage en zal daar tegenin gaan zwemmen, weet Gert-Jan Pool.

Het project wordt gefinancierd door het waterschap en Europese Unie, in het kader van de Europese Kaderrichtlijnen Water.

Bijeenkomst

Het project is eind november 2017 gestart en is naar verwachting in april 2018 klaar. Daarna wordt gestart met fase 2, vanaf stuw Aalsholsterpad tot gemaal Linterzijl plus de Vlierhoek. De werkzaamheden aan de Marswetering zijn te volgen via de Bouwapp.

Voor Marswetering fase 2 houdt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op dinsdag 13 februari een inloopbijeenkomst.

Volledig scherm
In fase 1 van het project worden stuwen aangepast, zodat vissen die kunnen passeren. © M Dkrijger

Vechtdal