Volledig scherm
Arme inwoners van de gemeenten Voorst, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Raalte kunnen zich verzekeren voor de eigen bijdrage voor gemeentelijke hulp(middelen) en zorg, zoals een rollator.

Bijdrage aan rollator gedekt in Sallandse zorgverzekering minima

De armste inwoners van Rijssen-Holten, Hellendoorn en Raalte kunnen zich in 2018 verzekeren voor de eigen bijdrage aan bijvoorbeeld een rollator of huishoudelijke hulp. 

Dat hebben die gemeenten afgesproken met zorgverzekeraar Salland bij het samenstellen van die gemeentepolis - een zorgverzekering voor arme inwoners. Dit jaar loopt er al een proef met het meeverzekeren van de eigen bijdrage. De gemeente Deventer beslist begin volgend jaar of ze minima dit vanaf 2019 ook aanbiedt.

Goed maar niet goedkoop

Bijna alle Nederlandse gemeenten bieden hun armste inwoners een collectieve verzekering aan. Omdat die groep relatief vaak zorg nodig heeft, is die minimapolis qua dekking en vergoedingen uitgebreid maar niet goedkoop. Het idee is dat juist deze doelgroep beter wat meer kan betalen en daarvoor goed verzekerd is, dan met een lage premie voor hoge kosten komt te staan.

Eigen risico

Daarom kiezen veel gemeenten er bijvoorbeeld ook voor om in hun minimapolis het verplichte eigen risico mee te verzekeren. ,,Dat is voor sommige inwoners een problematische kostenpost", zegt Wim Vrijhoef (D66), wethouder zorg in de gemeente Voorst. Net als voor bijvoorbeeld ziekenhuiskosten een eigen risico geldt, is voor sommige hulp en zorg via gemeenten (vallend onder de Wmo) dus een eigen bijdrage verplicht. Die kan oplopen tot 230 euro per jaar. 

Nauwelijks lagere premie

Vorig weekend maakte Salland bekend dat de reguliere premie van de basisverzekering met ruim elf euro per maand omlaag gaat. Ook minima gaan minder betalen, maar voor hen is het voordeel minimaal. Grosso modo scheelt het hen slechts een euro per maand. Dat komt doordat minima dankzij de minimapolis altijd al een collectieve korting genoten van acht procent. Die schaft Salland voor de basispremie af.

Grote verschillen per gemeente

Hoeveel de minima uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Berkelland en Voorst gaan betalen, verschilt sterk. Dat hangt namelijk af van de bijdrage die gemeenten hieraan doen. In Voorst kost het meest uitgebreide pakket zonder Wmo-dekking bijvoorbeeld 138,25 euro per maand, terwijl datzelfde pakket in de gemeente Deventer zónder Wmo-dekking 151,10 euro kost. 

,,Wij hebben een veel grotere groep die gebruik maakt van de gemeentepolis", verklaart zorgwethouder Jan Jaap Kolkman (PvdA) dat verschil. Deventer betaalt in totaal 670.000 euro voor de minimapolis van 2400 inwoners (280 euro per verzekerde per jaar), Voorst betaalt per verzekerde  ruim drie keer zoveel: 360.000 voor 400 verzekerden (900 euro per verzekerde).

In samenwerking met indebuurt Deventer

Deventer