Volledig scherm
De Deventer Schouwburg. © de Stentor

Deventer Schouwburg schiet verder in rode cijfers

De financiële cijfers van de Deventer schouwburg zijn slechter dan werd aangenomen. Dat blijkt uit de definitieve jaarcijfers over 2017. 

Het verlies komt in plaats van ruim 3,5 ton uit op bijna één half miljoen (480.289 euro). Ook 2018 geeft een negatief resultaat (126.000 euro). In november werd nog uitgegaan van een plusje (kleine 7.000 euro). Het verwachte tekort over 2019 schiet nu ruim 180.000 euro in de min. Gekoerst werd op 107.000 euro negatief.

Parkeren

De situatie maakt dat het college van B en W de toezegging om twee overbruggingssubsidies te verstrekken voor een sluitende begroting in 2019 en 2020 parkeert. Het gaat om respectievelijk 110.000 en 50.000 euro. Het college meldt dat het eerst verder in gesprek wil met de schouwburg.

Het voorstel voor een lening van 1,3 miljoen voor vervangingsinvesteringen in het theater blijft wel overeind. De politiek bespreekt woensdagavond de lening, de overbruggingsgelden staan niet (meer) op de agenda.

Continuïteit

Volgens Alex Kühne, directeur schouwburg, komen de oplopende rode cijfers door onzekerheid of de gemeente de verzoeken om een lening, een oplopende jaarlijkse subsidie en overbruggingskredieten honoreert. ,,Dat betekent dat de accountant cijfers anders waardeert en dat werkt door, ook voor de begroting 2019. Het zegt niet direct iets over de exploitatie, het zit in de continuïteit.’’

Eerder werd al bekend dat de schouwburg jaarlijks meer subsidie wil, oplopend tot ruim 4,5 ton extra. Zonder extra bijdragen volgt halvering van het theateraanbod, schetste Kühne al. De lening is nodig in de scenario’s doorgaan met huidige aanbod of halveren.

Het college wil de jaarlijkse subsidie handhaven op ruim 1,6 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de patstelling in juni bij het vaststellen van de cultuursubsidies. 

Als belangrijke oorzaken voor de problemen noemde Kühne eerder het wegvallen van grote fondsen en noodzakelijke investeringen in de techniek en inrichting. Ook spelen relatief hoge huisvestinglasten (meer dan de helft van de subsidie) het theater parten.

In samenwerking met indebuurt Deventer

Deventer