Volledig scherm
Deventer wil geen hapsnap-beleid om aanvragen van zonneparken te beoordelen. © archief

Deventer stelt uitgangspunten op voor zonneparken

De gemeente Deventer heeft uitgangspunten opgesteld om bewoners en initiatiefnemers duidelijkheid te bieden bij de aanleg van zonneparken. Dit naar aanleiding van meerdere aanvragen voor zonneparken.

Wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks): ,,We hebben afgesproken dat we bewoners nadrukkelijk betrekken bij initiatieven voor duurzame energie zoals zonneparken of windmolens. Door deze uitgangspunten vast te stellen maken we voor iedereen duidelijk hoe we te werk gaan.”

Bij een aanvraag weegt Deventer de belangen van klimaat, mens, dier en landschap af. De waarde van het zonnepark wordt niet alleen bepaald door de duurzame energieopwekking, maar ook door ruimtelijke, ecologische en maatschappelijke meerwaarde. Initiatieven moeten daarom aantoonbaar lokaal draagvlak hebben, waarbij de omgeving kan meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark, aldus het college van B en W.

Energieplan

Het college stelt de gemeenteraad voor de uitgangspunten vast te stellen. In het Energieplan dat de gemeenteraad in 2019 bespreekt, komt ook de vraag aan de orde hoeveel zonneparken in Deventer wenselijk en nodig zijn om de doelstelling Energieneutraal in 2030 te halen.

In samenwerking met indebuurt Deventer

Deventer