Volledig scherm
. © ANP

Experiment met bijstand in Deventer bijna afgelopen, ondanks ‘tekort’ aan deelnemers

Een twee jaar durende proef van de gemeente Deventer met een versoepelde bijstand begon met veel minder deelnemers dan aanvankelijk beoogd. Toch is het experiment doorgezet. Dat blijkt uit een recente tussentijdse rapportage aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de gemeente Deventer doen nog ruim 264 mensen mee aan een experiment met een soepelere bijstand. Dat is de opbrengst van verschillende wervingsacties die de gemeente heeft gehouden om de twee jaar durende proef te kunnen houden. 

Onhaalbaar

Deventer is één van de vijf gemeenten die eerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toestemming hebben gekregen om te experimenteren met de bijstand. Het idee is dat mensen in de bijstand actiever worden als ze niet constant worden gecontroleerd. Zo worden ze misschien gelukkiger en kunnen ze meer betekenen voor de maatschappij. Of het ook werkt, is de vraag. Nooit eerder is er een onderzoek geweest - vandaar het experiment. De uitkomsten leiden mogelijk tot aanpassing van de Participatiewet, waaronder de bijstand valt.

Deventer telt ongeveer 2700 bijstandsgerechtigden. De proef in de Koekstad is in oktober 2017 begonnen met zo’n 200 mensen. Omdat het aantal deelnemers toen ver achter bleef bij de beoogde 800, heeft de gemeente geprobeerd meer deelnemers aangehaakt te krijgen. Dat is gelukt, maar het minimumaantal deelnemers per groep is niet gehaald. Volgens de organisatie ZonMW, die het onderzoek voor het ministerie heeft opgezet, zijn minimaal 100 deelnemers per onderzoeksgroep noodzakelijk om tot betrouwbare en representatieve uitkomsten te komen. Volgens de gemeente is dit onhaalbaar gebleken. 

Uit de meest recente tussentijdse rapportage van de gemeente Deventer wordt duidelijk dat nog 264 mensen actief in onderzoek zijn. Hier staat overigens nog een referentiegroep van 164 mensen tegenover. Dit zijn mensen voor wie niets verandert. Of het tekort aan deelnemers iets betekent voor de bruikbaarheid van de onderzoeksgegevens, is niet bekend.

Vier groepen

Deelnemers aan de proef zijn verdeeld over vier groepen. Waar één groep intensievere begeleiding krijgt in de zoektocht naar een baan, worden andere groepen minder op de huid gezeten. Zo vervallen voor twee groepen tijdelijk de sollicitatieverplichtingen. Er is ook een groep voor wie alles bijna bij het oude blijft. Voor deelnemers in drie van de vier groepen geldt dat zij gedurende de proef maximaal 199 euro per maand mogen bijverdienen bovenop hun uitkering. Het onderzoek loopt tot 1 oktober.

In samenwerking met indebuurt Deventer

Deventer