Volledig scherm
Het is nog onbekend hoe lang de Prins Bernhardsluis in Deventer op slot blijft. © Foto Ronald Hissink

Experts zoeken oplossingen voor overbelaste en gesloten sluisdeuren in Deventer

Deskundigen van de gemeente Deventer, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en het bedrijf dat de sluis in 2012 renoveerde zijn samen op zoek naar creatieve oplossingen om toch op korte termijn te kunnen schutten. Al is het moeilijk te zeggen wat 'korte termijn' in dit verband is. 

Het deskundigenoverleg van vrijdagmiddag was een verkenning, geeft woordvoerder Maarten-Jan Stuurman aan. ,,De suggesties die zijn geopperd, zullen veelal uitgewerkt moeten worden." 

Eén ding staat bij alle opties voorop: de veiligheid mag niet in het geding komen.  Het grote zoeken is nu naar een peilverschil dat binnen de veiligheidsmarges ligt.

Overbelast

Maandag ging de Deventer sluis van het ene op het andere moment op slot omdat de sluisdeuren overbelast werden. Door de extreem lage IJsselstand is het peilverschil binnen en buiten de sluis te groot. Door de acute sluiting liggen vijf schepen nu voor onbepaalde tijd vast in Deventer. 

Stuurman: ,,Misschien is het mogelijk om de scheepvaart op de IJssel enige tijd stil te leggen, zodat je niet het effect hebt dat door een voorbijkomend schip het peil een paar centimeter zakt. Of misschien is het mogelijk om de waterstand achter de sluisdeuren enigszins te verlagen. Naar dat soort oplossingen kijken we nu."

Claim

Voor de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) is de gang van zaken tot nu toe onverteerbaar. Zij vindt dat 'de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen'. De ASV is benaderd door de schipper van de Infinitus, die als eerste en voor zover bekend tot nu toe als enige een claim heeft ingediend bij de gemeente. Hij eist 2000 euro per dag dat hij geen kant op kan.

Eerder op de vrijdag zat beroepsvereniging Schuttevaer om de tafel bij verantwoordelijk wethouder Thomas Walder en dijkgraaf Herman Dijk. De partijen kijken terug op een goed overleg, zegt Erik Schultz, voorzitter van Schuttevaer. ,,Al was het maar omdat de schippers deze ochtend voor het eerst deze week een wethouder en dijkgraaf hebben gezien. Ook zijn er afspraken gemaakt over voorzieningen die moeten worden getroffen zodat de schippers enige tijd in de haven kunnen blijven, zoals drinkwater, stroom en het ophalen van huisvuil. Zonder dat dit aan ze doorberekend wordt uiteraard."

Overleg

Schultz noch Stuurman wenst op dit moment in te gaan op de claim die de Infinitus-schipper heeft ingediend. Voor de Schuttevaerleden speelt dit in elk geval nog niet, zegt Schultz. ,,Het is voor iedereen nieuw. We kiezen in eerste instantie voor de weg van het overleg. Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn."

In samenwerking met indebuurt Deventer

Deventer