Volledig scherm
Het gemeentehuis van Voorst. © Google

Groot tekort op jeugdzorg duwt Voorst diep in rode cijfers

De gemeente Voorst heeft vorig jaar veel meer geld uitgegeven dan vooraf is begroot. Uit de jaarrekening over 2018 blijkt dat de gemeente diep in de rode cijfers is gedoken. Vooral vanwege extra kosten voor jeugdzorg is het tekort over heel 2018 opgelopen tot 3,2 miljoen euro. Dat is 2,5 miljoen meer dan waarmee rekening werd gehouden. Die extra kosten zorgen ervoor dat de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente, slinkt.

De kosten voor jeugdzorg vielen voor Voorst in 2018 veel hoger uit dan waar de gemeente bij het maken van de begroting vanuit ging. Het gaat om een overschrijding van liefst 2,4 miljoen euro. Voorst verwachtte 7,2 miljoen euro uit te geven, maar heeft voor 8,6 miljoen euro aan kosten gemaakt. 

Jeugdzorg

Volgens wethouder Harjo Pinkster, die jeugdzorg in zijn portefeuille heeft, is die overschrijding te verklaren omdat in Voorst vorig jaar veel meer jeugdzorg is verleend dan in de jaren ervoor. Daarnaast zou eind vorig jaar op grote schaal nafacturatie door zorgaanbieders hebben plaatsgevonden voor jeugdzorg die in eerdere jaren is verleend. ,,Onze situatie is natuurlijk niet uniek: veel gemeenten kampen met tekorten op jeugdzorg. Daarom sluiten wij ons aan bij de oproep van onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het kabinet om gemeenten meer te compenseren voor de kosten die zij moeten maken voor jeugdzorg. Als gemeente kunnen we zelf namelijk weinig doen aan deze kosten; onze invloed is gering. Het enige wat we zo'n beetje kunnen, is scherper kijken naar de duur van jeugdzorgtrajecten. Dat gaan we dus ook doen.”

Het tekort wordt gedekt vanuit de algemene reserve. Dat betekent dat er nog zo'n 7,3 miljoen euro overblijft in de 'spaarpot'. Voor komende jaren wordt daarom kritischer gekeken naar beleid, zegt wethouder Hans van der Sleen (financiën). ,,Eerlijk is eerlijk, we zijn hier best een beetje verdrietig van en hadden dit ook niet allemaal zien aankomen. We worden beperkt in onze keuzes, vooral vanwege de manier hoe de decentralisaties uitpakken. We gaan daarom met de handrem op onze ambities: we kunnen niet alles doen wat we willen.”

Keuzes

Het financieel meerjarenperspectief - het verwachte financiële plaatje van de komende jaren - is niet erg rooskleurig. Bij ongewijzigd beleid blijft de gemeente de komende jaren in de rode cijfers schieten. Van een verwacht tekort van 1,6 miljoen euro over 2019 naar 180.000 euro in 2022. Pas in 2023 volgen mogelijk zwarte cijfers. Van der Sleen: ,,Bezuinigen is nog niet aan de orde, net zo min denken we aan lastenverzwaringen voor inwoners. Maar we moeten wel keuzes maken over onze uitgaven.”

De Voorster gemeenteraad buigt zich 17 juni over de financiële situatie van de gemeente. 

In samenwerking met indebuurt Deventer

Deventer