Onderzoek naar zonnepanelen op toekomstig geluidsscherm Bathmen

De provincie Overijssel gaat onderzoeken of de geplande geluidswal langs de A1  bij Bathmen kan worden uitgerust met zonnepanelen. Een grote meerderheid in Provinciale Staten heeft woensdagavond een gezamenlijke motie van GroenLinks en D66 ondersteund waarin tot dit onderzoek wordt opgeroepen. 

Alleen de PVV-fractie (vijf zetels)  stemde tegen. De andere fracties, samen goed voor 40 zetels, spraken hun steun uit voor de motie. Het initiatief was genomen door Robert Jansen van GroenLinks. Hij heeft de motie vervolgens samen opgesteld met Rob Wertheim van D66. Voor het beoogde geluidsscherm langs de A1 moet de provincie sowieso in overleg met Rijkswaterstaat.

Geen termijn

In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten ook opgeroepen de mogelijkheid voor duurzame energieopwekking op geluidswerende voorzieningen (zoals geluidsschermen) langs alle provinciale wegen te onderzoeken. De indieners van de motie hebben Gedeputeerde Staten geen termijn gesteld.

De provincie Overijssel en de gemeente Deventer trekken samen 2,4 miljoen uit voor een geluidswal bij Bathmen.

Volledig scherm
De provincie gaat de mogelijkheid onderzoeken om het toekomstige geluidsscherm langs de A1 bij Bathmen met zonnepanelen uit te rusten. © RONALD HISSINK

In samenwerking met indebuurt Deventer

Deventer