Volledig scherm
Honderden heipalen zijn de grond ingeslagen op de voormalige vuilstortlocatie aan de Westfalenstraat, om er een nieuwe, bijna 20 miljoen euro kostende milieustraat voor afvalverwerker Circulus-Berkel te kunnen dragen. © Judah Bolink

Opheldering gevraagd over ‘vuile’ oude vuilstortlocatie in Deventer

Bij de provincie Overijssel zouden alarmbellen moeten afgaan nu de zogenoemde leeflaag op de voormalige stortplaats aan de Westfalenstraat in Deventer is verontreinigd met hexachloorcyclohexaan (HCH). Dat stelt GroenLinks-Statenlid Robert Jansen, die opheldering wil van Gedeputeerde Staten van Overijssel over de aanwezigheid van het giftig goedje. ,,De zorgen zijn groot.”

De voormalige vuilstortlocatie aan de Westfalenstraat is zo’n tien jaar geleden in opdracht van de gemeente Deventer voor ruim 3 miljoen euro gedeeltelijk gesaneerd, waarbij onder meer damwanden zijn geplaatst om de verontreinigde bodem te isoleren en met schone grond een nieuwe leeflaag is aangelegd. De leeflaag is de bovenste grondlaag waarop planten groeien. 

Milieustraat

Op de betreffende locatie vinden sinds eind vorig jaar werkzaamheden plaats. Honderden heipalen zijn de grond ingegaan om er een nieuwe, bijna 20 miljoen euro kostende milieustraat voor afvalverwerker Circulus-Berkel te kunnen dragen. Het terrein zelf grenst aan een woonbuurt en heeft sinds de sanering jarenlang braak gelegen. Volgens de gemeente is het de bedoeling dat er een ‘nieuwe duurzame afdekking komt’, van verharding en gebouwen.

Diep onder de in 2008 aangelegde leeflaag hoort zich de sterk verontreinigde grond uit de tijd van de vuilstort te bevinden. Metingen in 2017 maakten duidelijk dat de leeflaag inmiddels verontreinigd is. Sterker nog, er zou geen onderscheid meer kunnen worden gemaakt tussen de (aanvankelijk schone) leeflaag en de onderliggende vervuilde bodemlaag, omdat bij de sanering geen zogeheten signaallaag of doek is aangebracht. Bij het bodemonderzoek zijn toen in de leeflaag verhoogde gehalten van schadelijke metalen, minerale olie en zogeheten polychloorbifenylen (PCB’s) aangetroffen. Van hexachloorcyclohexaan, dat ontstaat bij de productie van het onkruidbestrijdingsmiddel lindaan, is zelfs een sterk verhoogd gehalte gemeten.

Inspecties

Hoe het kan dat deze verontreiniging naar boven is gekomen, is voor de gemeente Deventer een raadsel. ‘Op dit moment is niet vast te stellen wat de oorzaak is’, liet het college van burgemeester en wethouders onlangs weten. Na de sanering zouden wel inspecties hebben plaatsgevonden, maar hierbij is alleen visueel gekeken naar de leeflaag, naast grondwatermetingen. Deze vorm van monitoring gaf geen aanleiding tot extra maatregelen.

Volgens Statenlid Robert Jansen is de aanwezigheid van HCH in de leeflaag een zorgwekkende situatie. Temeer omdat het voormalige vuilstortterrein aan de Westfalenstraat niet bij de provincie bekendstaat als een HCH-locatie. Hij vroeg Gedeputeerde Staten al eerder om opheldering en wil nu nogmaals vragen stellen over de situatie. ,,De aanwezigheid van HCH zou alarmbellen moeten doen luiden. Hier lijkt betrokkenheid van de provincie op zijn plaats.”

In samenwerking met indebuurt Deventer

Deventer