Volledig scherm
Ziekenhuis Lelystad failliet. De rechtbank heeft vorige week donderdag MC IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. Het gaat om de vestigingen MC Zuiderzee in Lelystad (foto) MC Emmeloord en MC Dronten.Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 311018 © Foto Freddy Schinkel

Doorstart IJsselmeerziekenhuizen: dit is wat we nu weten

Wat als er zich tijdens mijn bevalling thuis een ernstige complicatie voordoet en ik moet met spoed naar het ziekenhuis. Kan ik dan in Lelystad of Emmeloord terecht? Nee, zo blijkt uit de brief die zorgminister Bruno Bruins dinsdagavond aan de Tweede Kamerleden stuurde over de stand van zaken omtrent de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. St Jansdal in Harderwijk gaat voor de overname in Lelystad en Dronten, de Antonius Zorggroep uit Sneek voor Noordoostpolder en Urk. Lelystad krijgt geen volwaardige eerste hulp en ook geen acute verloskunde. Dit is wat we nu weten over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen.

Lelystad en Dronten

Plannen St Jansdal

Stel, ik woon in Lelystad, kan ik daar dan nog terecht voor een gesprek met mijn neuroloog?

Ja, dat kan, alle  poliklinische zorg die al werd geleverd in Lelystad, zoals geriatrie, neurologie en cardiologie, blijft behouden. Dat geldt ook voor diagnostiek als bloedafname, trombosedienst, röntgen, CT, MRI en echo. Laagcomplexe operatieve ingrepen als liesbreuk, galblaas, fracturen waarbij de patiënt nog dezelfde dag naar huis kan blijven ook mogelijk.

Tijdens  de voetbalwedstrijd op zaterdagmorgen loop ik een blessure op. Kan ik nog wel terecht op de spoedeisende hulp in Lelystad?

Ja, de spoedpost is zeven dagen per week overdag en ’s avonds open voor laagcomplexe spoedeisende zorg, zoals sportletsels, snij- en schaafwonden, hechtingen, eenvoudige fracturen, gipsen, sportletsels, röntgenfoto’s. Trouwens, er is wel één maar: in de nacht, maar ook voor voor complexere zorg moeten patiënten naar ziekenhuizen in de regio: Almere, Sneek, Heerenveen, Zwolle en Harderwijk. Hiermee is deze zorg volgens de minister nog steeds voor alle inwoners van Flevoland binnen de wettelijke normen bereikbaar.

Ik wil thuis bevallen, maar helaas zijn er complicaties en moet ik met spoed naar het ziekenhuis. Kan dat dichtbij in Lelystad?

Helaas, acute verloskunde gaat St Jansdal in Lelystad niet leveren, onder meer vanwege het tekort aan kinderartsen. Een ambulance brengt je dan binnen de wettelijk gestelde termijn van 45 minuten naar  ziekenhuizen in de regio: Almere, Sneek, Heerenveen, Zwolle en Harderwijk. Zilveren Kruis wil overigens werken aan een eerstelijns geboortecentrum in Lelystad: voor poliklinische bevallingen onder leiding van een verloskundige. Maar dat is dan weer niet voor vrouwen waarbij acute complicaties zijn.

Op de lange termijn wil St Jansdal bezien of de omstandigheden in Lelystad zodanig wijzigen dat een verantwoorde uitbouw van de spoedzorg mogelijk wordt. De huisartsenpost in Lelystad blijft open en de bestaande polikliniek in Dronten blijft.

Zilveren Kruis onderzoekt op termijn of er een 24/7 geopende Acute Opname Afdeling in Lelystad kan komen voor patiënten die meer zorg en/of observatie nodig hebben. Hierbij zijn dan bedden beschikbaar voor opname van maximaal 48 uur.

Noordoostpolder en Urk

Plannen Antonius Zorggroep

Ik moet naar de oogarts. Kan ik dan gewoon naar de polikliniek van de Antonius Zorggroep in Emmeloord?

Ja, daar levert Antonius poliklinische zorg voor alle specialismen en enige vorm van dagverpleging wordt in eigen vestiging van Antonius Zorggroep in Emmeloord voortgezet. Nieuwe patiënten zijn welkom.

Eigenlijk zou ik een paar dagen in het ziekenhuis moeten liggen, maar een beddenhuis is er niet in Emmeloord. Hoe moet dat dan?

Antonius wil meer zorg thuis  bieden, in plaats van in het ziekenhuis. Dit in samenwerking met andere zorgpartners. Daarbij moet optimaal gebruik worden gemaakt van nieuwe digitale mogelijkheden als eHealth en monitoring van de patiënt op afstand.  Zijn die mogelijkheden er niet, dan kunnen patiënten voor een verblijf in het ziekenhuis naar Sneek.

Mijn man valt weg, mogelijk door hartfalen, kan hij dan naar de spoedpost in Emmeloord?

Nee, inwoners uit Noordoostpolder of Urk moeten in de nacht voor complexere spoedzorg bij Spoedeisende Hulp in Almere, Sneek, Heerenveen, Zwolle en Harderwijk. Volgens de minister valt dat allemaal nog binnen de 45 minuten termijn. De spoedpost in Emmeloord, die gecombineerd wordt met de huisartsenpost, blijft trouwens dagelijks en ’s avonds wel open voor eenvoudige, niet complexe chirurgische zorg, röntgenfoto’s, gips- en drukverbanden en hechten kleine snijwonden. Misschien een geruststelling: het ziekenhuis van Antonius Zorggroep in Sneek kijkt mee met gemaakte beelden op de spoedpost in Emmeloord en adviseert over behandeling.

Acute zorg worden verder ingevuld samen met andere zorgaanbieders door de inzet van specialisten op het gebied van ouderengeneeskunde en (wijk)verpleegkundigen, waarmee de huisarts en spoedpost ontlast kunnen worden.

En als ik tijdens mijn bevalling met spoed naar het ziekenhuis moet, kan ik dan in Emmeloord terecht?

Nee, acute verloskunde is er niet in Emmeloord en Urk, maar wordt geconcentreerd in Sneek en is ook beschikbaar in Heerenveen.  Met spoed moet de ambulance u dan naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis brengen waar wel acute verloskunde is geconcentreerd, zoals in Sneek. Antonius Zorggroep wil wel voor vervoer patiënten van Urk die complexere spoedeisende hulp en acute verloskunde nodig hebben op korte termijn permanent een extra ambulance op Urk te stationeren. Minister Bruins gaat zich hiervoor hard maken.

Poliklinische spreekuren op het gebied van gynaecologie/verloskunde/kindergeneeskunde worden in Emmeloord overigens wel uitgebreid, zodat nieuwe patiënten snel gezien kunnen worden voor zowel gynaecologie als de verloskunde. Op Urk worden de spreekuren ook aangeboden.

Onderhandelingen

De curatoren verwachten begin volgende week de uitkomst over de onderhandelingen met de Antonius Zorggroep over Noordoostpolder en Urk te kunnen communiceren. De curatoren doen nog geen mededelingen wanneer over de uitkomsten met St Jansdal kan worden gecommuniceerd.

Flevoland