Volledig scherm
Een van de laatste (emotionele) bijeenkomsten van het personeel op de operatie-afdeling Lelystad. © Foto Freddy Schinkel

Personeel MC Zuiderzee: ‘Info Bruins feitelijk onjuist'

Volgens verpleegkundigen van het failliete MC Zuiderzee was er wel degelijk voldoende personeel om een volwaardig ziekenhuis te behouden voor Lelystad. Dat staat in een brandbrief die zij woensdag verstuurden. Informatie daarin staat haaks op de inhoud van de brief die Bruins dinsdagavond stuurde aan de Tweede Kamer.

De verpleegkundigen zeggen daarin boos en machteloos te zijn over de brief van Bruins waarin staat dat er onvoldoende personeel zou zijn voor een volwaardig ziekenhuis. Zij noemen zijn informatie feitelijk onjuist en uit de lucht gegrepen. Volgens de verpleegkundigen tonen uitkomsten van een enquête op 9 november aan dat ruim tachtig procent van de medewerkers wilde blijven na de doorstart. ‘Deze cijfers zijn gedeeld met de curator, die beloofde dit mee te nemen in de onderhandelingen’.

Onrust

Zij verwijzen in hun brief verder naar een brandbrief van SEH-artsen aan de minister waarin wordt gesteld dat er voldoende personeel is voor een volledig toegeruste Spoedeisende Hulp (SEH). Volgens het personeel lijkt er moedwillig te worden ingespeeld op vertrek van medewerkers . ‘Door de sociale onrust moeten zij wel elders solliciteren, na hun ontslag van 25 oktober’. Terwijl het merendeel van de Zuiderzee-medewerkers zou popelen om hun oude werkzaamheden in Lelystad op te pakken. ‘Ons werk is ons ontnomen, wij zijn pertinent niet opgestapt!’

Draagvlak

De brief van de verpleegkundigen wordt afgesloten met de stelling dat behoud van ‘hun’ ziekenhuis noodzakelijk is, omdat er zonder acute verloskunde en SEH geen directe- en veilige zorg kan worden gewaarborgd in de regio. ‘Wij willen de minister, de zorgverzekeraar, in het bijzonder het Zilveren Kruis, directie van St Jansdal uit Harderwijk, directie van St Antonius in Sneek en onze curatoren laten weten dat we ons door de brief van de minister in de kou voelen staan, maar dat we desondanks nog steeds klaar staan en draagvlak hebben voor een volwaardige doorstart van ONS ziekenhuis!’

}xml:space="preserve">
Download hier de nieuwsapp van de Stentor!Klik hier voor iPhone/iPad .. of hier voor Android (bijv. Samsung)

Flevoland