Ruud bouwde zijn eigen nooddijk: ‘Drie centimeter had ik over... Drie centimeter!’

Hoogwater 1995Drie centimeter. Zo weinig hield Ruud de Heer in 1995 over rond zijn boerderij in de uiterwaarden bij Zalk. Net genoeg voor droge voeten, al had hij wel een dijk van 1500 zandzakken nodig om het water tegen te houden.