Volledig scherm
Bewoners in Berkum (Zwolle) volgen de belevingsvlucht op 30 mei. © Alex Mulder

Geluidsexpert: Meer vliegtuigherrie onder laagvliegroutes dan minister beweert

Inwoners onder de laagvliegroutes van Lelystad Airport gaan meer geluidsoverlast krijgen dan het ministerie ze wil doen geloven. Dat stelt dr. ir. Pieter Sijtsma, wetenschapper in luchtvaartgeluid. De geluidswaarden in het officiële milieueffectrapport (mer) van de vakantieluchthaven kloppen in zijn ogen niet. Actiegroepen eisen dat het mer overnieuw wordt gedaan.

Sijtsma deed onderzoek naar de geluidsmetingen van de belevingsvlucht van Lelystad Airport en de berekende geluidsniveaus die in het mer van de nieuwe vakantieluchthaven zijn opgenomen.

Op 30 mei vloog een Boeing 737 van Transavia vijf uur lang de toekomstige laagvliegroutes van de nieuwe vakantieluchthaven. Uit geluidsmetingen bleek dat deze vlucht meer herrie veroorzaakte dan in het milieueffectrapport voor Lelystad Airport is berekend. Op veel plekken was het gemeten geluid 3 tot 7 dB(A) hoger. Elke 3dB(A) extra betekent een verdubbeling van het geluidsniveau. Alsof er niet één, maar twee vliegtuigen tegelijkertijd overvliegen.

Bandbreedte

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen zijn de verschillen tussen wat is berekend aan piekwaarden en wat tijdens de belevingsvlucht is gemeten niet ongebruikelijk en was dit op voorhand te verwachten. De afwijkingen vallen ‘binnen de bandbreedte’, zei de minister.

Volgens geluidsexpert Sijtsma is dat echter ‘grote onzin’. ,,De metingen vallen tot gemiddeld 5 decibel hoger uit. Dat valt echt niet meer te verklaren binnen de bandbreedte. Dat verschil is veel te groot. Het bandbreedte verhaal van de minister is kolder.”

Sijtsma wijst op een richtlijn van de Europese Unie. ,,Die officiële EU-richtlijn stelt dat er een maximale bandbreedte van 2 decibel mag zijn. De metingen tijdens de belevingsvlucht gaan daar ver overheen. Er zit in mijn ogen iets goed fout in de berekeningen. De verschillen zijn simpelweg te groot en zijn onverklaarbaar.”

Bagatelliseren

Sijtsma, die jarenlang voor het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum werkte en gastonderzoeker aan de TU Delft is, vindt dat de minister de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. ,,De minister doet heel erg haar best om de uitkomst van de metingen van de belevingsvlucht te bagatelliseren. Haar verhaal dat de verschillen passen binnen de bandbreedtes klopt gewoon niet.”

De geluidsexpert wijst er daarbij op dat iedere drie decibel extra een verdubbeling van het geluid betekent. ,,Drie decibel meer is niet niks. Met drie erbij dan hoor je niet één vliegtuig maar het geluid van twee vliegtuigen die tegelijkertijd overvliegen. En bij zes decibel meer hoor je het geluid van vier vliegtuigen die overvliegen. Mijn conclusie is dat de mensen onder de laagvliegroutes wel degelijk te maken krijgen met veel meer vliegtuiglawaai dan het ministerie ze belooft. Ik krijg de indruk dat ze Lelystad Airport er door willen drukken.”

Nieuwsuur

Sijtsma  - die zijn bevindingen woensdagavond in Nieuwsuur presenteerde - woont in Wezep, een van de dorpen die het hardst geraakt worden door een laagvliegroute van Lelystad Airport. Hoe onafhankelijk is hij? ,,Ik woon in Wezep, maar doe niet mee aan het werk van actiegroepen. Het mag duidelijk zijn dat ik dit dossier met extra belangstelling volg. Maar mijn bevindingen hierover zijn gebaseerd op mijn expertise als wetenschapper.”

Naast Sijtsma uitten ook akousticus Wieger van der Veen en ingenieur Leon Adegeest van Hoog Overijssel  in het tv-programma forse kritiek op de geluidsberekeningen waarop het ministerie vertrouwt. In Nieuwsuur zei Adegeest dat de studies waarop de minister zich baseert ‘niet te vertrouwen’ zijn.

In een reactie op de uitzending laten de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) weten de uitleg van de minister te kraken. ,,Dit is niet een klein beetje meer geluidhinder dan ons is voorgespiegeld in het mer Lelystad Airport, maar twee tot vier keer zo veel.”

Mer overnieuw

Voor Stichting Red de Veluwe is het onderzoek van Sijtsma het keiharde bewijs dat er niets deugt van de mer die ten grondslag ligt aan de opening van vliegveld Lelystad. Actiegroepen eisen dat het milieurapport overnieuw wordt gedaan. ,,We willen niet dat onze volksvertegenwoordigers besluiten nemen op basis van deze onvolledige en onjuiste feiten”, aldus de actiegroep. ,,We roepen de politiek op, met name ChristenUnie en D66, om niet akkoord te gaan met Lelystad Airport op basis van ondeugdelijke cijfers.”

Flevoland