Wat hebben we geleerd van de belevingsvlucht voor Lelystad Airport?

videoEen Boeing vloog woensdag urenlang de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Veel mensen vonden het meevallen met de geluidsoverlast, anderen vonden het tegenvallen. Grote vraag is: wat hebben we eraan gehad?

1. Wat hebben we geleerd van de belevingsvlucht?

Dat in Heerde en Nijbroek de hoogste geluidspieken zijn gemeten. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat had op 11 plaatsen onder de laagvliegroutes meetapparatuur geplaatst. Ook de Nederlandse Stichting Geluidshinder deed dat op drie plekken. Uit de resultaten blijkt dat even buiten Heerde de hoogste geluidspiek is gemeten: 70.6 dB(A). Even verderop in Nijbroek werd 62.6 dB(A) gemeten. Het ging in beide gevallen om een vertrekkende vlucht op circa 1.800 meter hoogte. Het betreffen uitzonderingen; in verreweg de meeste gevallen liggen de gemeten piekwaarden rond de 55 dB(A). Het laagste piekniveau in deze regio werd gemeten in Creil (50.7) in de gemeente Noordoostpolder. 

  1. Minister belooft: eerder verbeteringen aan laagvliegroutes Lelystad Airport

    Minister belooft: eerder verbeterin­gen aan laagvlieg­rou­tes Lelystad Airport

    Nog voor de herindeling van het luchtruim in 2023 een feit is, zijn de laagvliegroutes van Lelystad Airport mogelijk al gedeeltelijk verleden tijd. Dat belooft minister Cora van Nieuwenhuizen. Als ze deze belofte waar maakt hebben inwoners van Gelderland en Overijssel minder lang overlast van laag overkomende vliegtuigen. Eerder is altijd gezegd dat de laagvliegroutes pas na de herindeling van het luchtruim in 2023 passé zouden zijn.
  2. Minister: geluidsberekeningen Lelystad Airport kloppen

    Minister: geluidsbe­re­ke­nin­gen Lelystad Airport kloppen

    Voor het berekenen van vliegtuigherrie rondom Lelystad Airport is gebruik gemaakt van de best beschikbare wetenschappelijke methode om een zo realistisch mogelijk inzicht te geven in de piekgeluiden van passerende vliegtuigen. De cijfers over geluidseffecten die in het milieueffectrapport (mer) van de nieuwe vakantieluchthaven staan vermeld kloppen dan ook. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een reactie op Kamervragen.

Flevoland