Volledig scherm
Het advies beheer Oostvaardersplassen voorafgaand aan een persconferentie waarin advies wordt uitgebracht over nieuw beleid voor het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. © ANP

Advies: halveer aantal grote grazers Oostvaardersplassen

Het belangrijkste advies van de commissie onder leiding van Pieter van Geel is dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen op maximaal 1.500 moet uitkomen. Dat is wat het gebied aankan. Hiervoor zou het aantal grazers nog dit jaar gehalveerd moeten worden.

Door een maximum aantal grote grazers te benoemen, het zogenaamd actief beheer, wordt het beheer van de Oostvaardersplassen geregeld zoals dat nu ook al op de Veluwe gewoon is.

Voor dit jaar ziet hij graag een vermindering tot 1.100 dieren, opdat er de komende twee jaar nog ruimte is voor de kuddes om door te groeien tot het door Van Geel gestelde plafond. Dat betekent dit jaar een vermindering van 1.160 dieren. Van Geel zegt dat er ook naar mogelijkheden als afvang en uitplaatsing moet worden gekeken, naast afschot.

'Meer beschutting'

De commissie Van Geel wil het moerasgebied in de Oostvaardersplassen drastisch vergroten ten koste van het graasgebied. Dat is nodig voor de vogels in het natuurgebied tussen Lelystad en Almere, waaraan het de Natura2000-status dankt. En, zo benadrukt hij, de grote grazers zijn in het gebied gebracht om het gebied al grazende open te houden voor de vogels. Waarmee hij meteen aangeeft waarom de grote grazers nodig zijn in de Oostvaardersplassen. Wel geeft de commissie aan dat er meer beschuttingsmogelijkheden moeten komen voor de grazers in het kerngebied en niet alleen aan de randen ervan.

Breuk

Het aantal van maximaal 1.500 grote grazers betekent een breuk met het vroeg-reactieve beheer zoals dat tot nu wordt gevoerd in de Oostvaardersplassen. Tot op heden worden in de wintermaanden dieren afgeschoten waarvan wordt verwacht dat ze de winter niet kunnen doorkomen. Dat kwam dit jaar op veel maatschappelijk protest te staan, onder meer doordat de kuddes in het najaar vrij groot waren en de winter niet alleen nat, maar later ook nog eens streng was. 

Gedeputeerde Harold Hofstra geeft aan dat de provincie Flevoland alles op alles zet om voor de zomer dit advies van de commissie Van Geel om te zetten in beleid, zodat dit nog voor de volgende winter kan worden uitgevoerd.

Lees hier het complete rapport. 

Flevoland