Volledig scherm
Grote grazers in de Oostvaardersplassen. © ANP

Operatie Oostvaardersplassen bijna afgerond, 1745 edelherten afgeschoten

videoStaatsbosbeheer heeft in totaal 1745 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten. In de maand maart schoten beheerders 391 edelherten. Het doel om het totaal aantal edelherten terug te brengen tot 490 is daarmee niet gehaald.

Staatsbosbeheer startte in december met het afschieten van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen. De veelbesproken operatie zou in september beginnen, maar door diverse rechtszaken liep het schieten flinke vertraging op. Vanaf december mocht er geschoten worden tot 1 april 2019. 

Momenteel is de operatie stilgelegd vanwege het broedseizoen, dat tot september duurt. In oktober kan er niet geschoten worden vanwege de bronsttijd van de herten.

Na een moeizame start werd er vooral in januari flink toegeslagen door de schutters. Er werden die maand 825 edelherten gedood. Het ging volgens Staatsbosbeheer makkelijker, omdat er vaker en op meer dagen geschoten. Bovendien werd het koud, waardoor de herten beter benaderbaar waren. 

490 edelherten als ‘doelstand’

Van de 1745 afgeschoten edelherten zijn er inmiddels 1235 voor consumptie aangeboden. De andere dieren zijn in het gebied achtergebleven als bron van voedsel voor andere dieren. Een gedeelte is naar de destructie gebracht. Er werden acht dieren afgeschoten omdat ze gebrekkig of verwond waren. Voor het einde van het jaar moet de ‘doelstand’ van 490 edelherten zijn bereikt, omdat de vergunning voor het afschieten dan afloopt.  

Provinciale Staten van Flevoland stemden in juli 2018 in met nieuw beleid voor het natuurgebied, dat in de toekomst waardevol moet blijven als vogelgebied. Er is tot januari 2020 de tijd om een doelstand van 490 edelherten te halen. 

Konikpaarden in juni

Begin juni staat het transport van een groep van 150 paarden naar Wit-Rusland gepland. Dat dit pas in juni is heeft te maken met het feit dat deze groep voor vervoer eerst een maand in quarantaine moet. Omdat de merries dan drachtig zijn en er mogelijk al veulens geboren zijn is vervoer dan niet gewenst. In Wit Rusland gaan de paarden weer een maand in quarantaine, voordat ze worden losgelaten in hun nieuwe leefgebied.

Onderzoek naar anticonceptie

Universiteit Utrecht is bezig met een verkenning naar de mogelijkheden van anticonceptie als lange termijn-oplossing voor het gebied.  In het rapport van de commissie-Van Geel, dat door de provincie ter harte werd genomen, werd onderzoek hiernaar aanbevolen. In mei worden de resultaten hiervan aangeboden aan de provincie. Die zal in de zomer besluiten over verder onderzoek.

Overzicht van de problemen in de Oostvaardersplassen:

Flevoland