Volledig scherm
Edelherten in de Oostvaardersplassen. © Archief: ANP

Staatsbosbeheer wacht met afschieten edelherten Oostvaardersplassen tot uitspraak rechter

Staatsbosbeheer schiet geen edelherten in natuurgebied Oostvaardersplassen in afwachting van het oordeel van de rechtbank in Lelystad. Die doet over twee weken uitspraak in een kort geding dat tegenstanders van het afschieten aanspanden tegen de provincie Flevoland.

Het afschieten van de dieren lag sinds dit kalenderjaar stil. De provincie Flevoland gaf in 2018 al aan Staatsbosbeheer de opdracht om het aantal edelherten door afschot terug te brengen tot 490. Die opdracht was geldig tot 1 januari 2020. De provincie verleende aan stichting Faunabeheereenheid Flevoland een ontheffing om vanaf 1 januari 2020 edelherten te mogen afschieten. Staatsbosbeheer zou wederom het afschot uitvoeren. Dierbaar Flevoland en Fauna4Life hadden hier bezwaar tegen aangetekend, waardoor het afschieten de afgelopen weken nog niet plaatsvond. 

Geen ecologische onderbouwing

De provincie Flevoland en de stichtingen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life stonden in het verleden ook al tegenover elkaar in de rechtbank over afschot van de edelherten. November vorig jaar besloot de rechter dat de provincie het besluit tot afschot niet voldoende ecologisch onderbouwd had. Dierbaar Flevoland en Fauna4life hadden toen wel een goed ecologisch rapport opgesteld door ecoloog Frans Vera, waardoor de rechter zich liet overtuigen.

Vandaag was de provincie aanzienlijk beter voorbereid. Zo werd de advocate van de provincie geflankeerd door de niet onbekende ecoloog Frank Berendse. Hij heeft meegeschreven aan de onderbouwing van de schade die de grote grazers zouden toebrengen aan het gebied. Ook zaten de andere partijen Stichting Fauna Beheer Eenheid en Staatsbosbeheer mét beiden eveneens een ecoloog naast zich voor de rechter. 

Teloorgang Oostvaardersplassen

Een aantal vragen kwam opnieuw voorbij: hoe noodzakelijk is de afschot van nog eens duizend edelherten? Moet er sowieso beheerd worden in het gebied of moet de natuur zijn gang kunnen gaan? Hebben de dieren niet genoeg voedsel, of hebben ze genoeg? Brengen de grazers inderdaad zoveel schade toe aan de bestaande vegetatie, waardoor de biodiversiteit achteruit gaat, of is dat nou eenmaal waarvoor het gebied bestemd was. 

De verschillende ecologen die aanwezig waren -behalve Frans Vera- achten het allemaal noodzakelijk dat het afschot door zou gaan om het gebied te behoeden voor teloorgang. De gedeputeerde Michiel Rijsberman vond vooral dat er een einde moest komen aan de maatschappelijke onrust. De twee aanklagende stichtingen vinden dat bestaande beheerplannen eerst moeten worden uitgevoerd. Er zijn volgens hen al te veel dieren gestorven.

De rechter kon vandaag geen uitspraak doen of het afschot opnieuw hervat kan worden. Daar neemt ze de volle twee weken voor.

Flevoland