Volledig scherm
Staatssecretaris Joop Atsma was ook in 2011 op bezoek in Kampen. Hij kreeg tekst en uitleg over de geplande bypass. Foto: Sacha Wunderink

Analyse: Spagaat om splinternieuw dorp

door Ewoud ten Kleij - KAMPEN - Uitstel van een besluit over de bouw van bypassdorp Reeve leidt tot een risico op een veel groter verlies.

Temporiseren is het politieke toverwoord rond het toekomstige dorp Reeve. Nog een paar jaar de kat uit de boom kijken, voor groen licht wordt gegeven voor de bouw van 1.300 woningen naast de IJssel-bypass Reevediep. Door pas in 2016 te besluiten ontstaat wel het risico op een veel groter verlies dan wanneer nu een streep door het dorp gaat.

De komende jaren wil het Kamper gemeentebestuur alleen 'noodzakelijk investeren' in het gebied. Hier ontstaat meteen een spagaat: moet je wel investeren als je niet weet of er wordt gebouwd en kun je wel besluiten om de bouw af te blazen als je al hebt geïnvesteerd?

Doordat de woningbouw en de hoogwaterbescherming in het gebied innig zijn verstrengeld, worden de keuzes die gemaakt moeten worden geen eenvoudige. De politieke discussie over wat precies valt onder 'noodzakelijke investeringen' zal de komende tijd worden gevoerd. Daarbij rijst de vraag of er wel stappen zijn die geen onontkoombare gevolgen hebben. Wanneer in 2016 wordt besloten om niet te bouwen, kunnen de tot dan gedane investeringen weggegooid geld blijken.

Door het gemeentebestuur wordt nog 'gewoon' ingezet op de klimaatdijk langs het Reevediep. Je moet eigenlijk ook wel: op deze extra brede en extra hoge dijk moet het dorp worden gebouwd. Kies je als Kampen nu al voor een gewone dijk, dan trek je in feite meteen de stekker uit de woningbouw. Met alle gevolgen van dien: sinds begin dit jaar is wettelijk vastgelegd dat gronden waarvan zeker is dat ze niet binnen tien jaar worden bebouwd, moeten worden afgewaardeerd naar een 'agrarische waarde'. Dat zou Kampen rond de bypass maar zo op een direct verlies van minstens twintig miljoen euro kunnen komen te staan.

Kies je er aan de andere kant als gemeente voor om de klimaatdijk wel aan te leggen, dan zal je in 2016 heel sterk in je schoenen moeten staan, wil je alsnog besluiten het dorp Reeve niet te bouwen. Blaas je het af, dan rest immers niets dan een soort kale terp aan het Reevediep. Nou kan die 'luxe' dijk wel op andere, meer recreatieve manieren worden benut. Volgens afspraken met Overijssel en het Rijk zou Kampen al een paar miljoen investeren in fietspaden rond het Reevediep. Het is ook niet ondenkbaar dat aan de bypass recreatieve haventjes worden aangelegd ter hoogte van de klimaatdijk.

Een raadsmeerderheid lijkt het voorstel om het stoplicht tot 2016 op oranje te laten staan verstandig te vinden en ziet het als een behaalde overwinning. Toch leidt het spreiden van de besluitvorming misschien wel tot een veel groter dilemma dan tot nu toe aangenomen. Gaat nu al een streep door het bypassdorp, dan moet een miljoenenverlies worden genomen. Springt het stoplicht in 2016 alsnog op rood, dan is dat verlies vele malen groter.