Volledig scherm
Het buitengebied van Kampen in de zomer van 2008. Ruim voordat de aanleg van de bypass start. © Freddy Schinkel

‘Bypass Kampen-Zuid’ wordt calamiteitenpolder

Terugblik 2000Staatssecretaris De Vries (Waterstaat) wijst eind februari 2000 calamiteitenpolders aan. Het zijn gebieden die moeten onderlopen om elders ongecontroleerde overstromingen te voorkomen. ‘Bypass Kampen-Zuid’ wordt genoemd.

De staatssecretaris gaat met minister Pronk (Ruimtelijke Ordening) overleggen hoe onder meer woningbouw beperkt kan worden. De aanwijzing van de polders is een gevolg van de extreem hoge waterstanden in 1993 en 1995, waarmee ook Kampen te maken had. Verder moeten de Rijn en Maas worden verruimd met hier en daar dijkverlegging.

Kampen en Wapenveld

In een groot aantal gebieden zijn volgens De Vries binnendijkse maatregelen nodig. Tot 2015 gelden die voor de Ooijpolder, Rijnstrangengebied en het landbouwgebied rond de Biesbosch. De staatssecretaris overweegt maatregelen na 2015 in de Hoekse Waard, Lob bij Gennep, Overlaat Brabantse kant, Het Binnenveld, Polder Blokhoven, Rijswijkse Veld, Bypass Kampen-Zuid, Wapenveld en Overmarsch.

Het aanwijzen van overstroomgebieden is het vervolg op de huidige dijkverhogingen. Gebieden als de Biesbosch of de Ooijpolder moeten bij wateroverlast de piek uit het hoogwater halen. Als het alsnog misgaat, zullen de calamiteitenpolders onder water worden gezet. De gedachte is dat een gecontroleerde overstroming altijd goedkoper is dan een ongecontroleerde.

Onaangenaam

De Vries beseft dat ze bewoners onaangenaam treft met de aanwijzing van calamiteitenpolders: ,,Zij voelden zich veilig achter de dijken. Het is geen makkelijke boodschap dat ze er rekening mee moeten houden dat hun woongebied wellicht gebruikt gaat worden voor waterberging of gecontroleerde overstromingen. Dat komt hard aan.’'

De keuze is nog niet gemaakt, maar volgens De Vries is al duidelijk dat die gebieden in hun gebruiksmogelijkheden worden beperkt. ,,Grootschalige nieuwbouw of bedrijventerreinen is vragen om problemen en schade.’’