Volledig scherm
Al in 2007 vinden de eerste protesten plaats tegen de bypass en het dorp Reeve bij Kampen. © Archieffoto Freddy Schinkel

Raad van State legt bom onder plannen voor bypass Kampen

Terugblik 2015Een flinke tegenslag voor de bypass bij Kampen. In het voorjaar van 2015 vernietigt de Raad van State het plan voor een nieuw dorp en trekt het de hoogwatergeul in twijfel. Aangeslagen overheden zien uitwegen.

Het Reevediep ten zuidwesten van Kampen moet de IJssel bij hoogwater ontlasten. De afgelopen jaren is al zo’n veertig miljoen euro in het project gestoken. De aanleg gaat ten koste van de nodige natuur. In de plannen is ter compensatie wel nieuw rietmoeras ingetekend, maar volgens de Raad van State is dat niet voldoende. Dat komt vooral omdat aangewezen Natura 2000-gebied wordt aangetast, maar het nieuwe moeras niet in een Natura 2000-gebied ligt.

Aantonen

Quote

Dit is écht een tegenval­ler

Eddy van Hijum, Gedeputeerde

Het ministerie van Economische Zaken, de provincies Flevoland en Overijssel en de gemeente Kampen krijgen twaalf weken de tijd om de ‘dwingende redenen van openbaar belang’ voor de bypass alsnog aan te tonen en te laten zien dat er geen alternatief is.

Gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel gaat ervan uit dat die tijd genoeg is om orde op zaken te stellen. ,,Maar dit is echt een tegenvaller.”

Schade

De aanleg van het Reevediep was door Natuurvereniging IJsseldelta aangevochten, omdat de natuur bij het Drontermeer wel erg veel schade zou oplopen. De Raad van State is het daar deels mee eens. De geul zelf valt qua overlast nog wel mee, maar pleziervaart zou de rust van vogels als de roerdomp en de grote karekiet wel verstoren, oordeelde de Raad van State.

In theorie betekent dit dat pleziervaart straks 150 meter voor het Drontermeer moet keren. Kampen rekende zich al rijk met naar schatting 12.000 bootjes die elk jaar over het Reevediep zouden varen en wilde juist profiteren van de hoogwatergeul door meer toeristen te trekken. Dat plan valt nu in duigen, maar de overheid geeft niet zomaar op.

Vernietigd

Kampen wilde naast de geul een luxe dorp van 1.300 woningen bouwen. Volgens de Raad van State is de behoefte aan die huizen onvoldoende aangetoond en wordt daarom het bestemmingsplan vernietigd. 

Niet onoverkomelijk, schat burgemeester Bort Koelewijn in. Als uit nieuwe onderzoeken wel degelijk behoefte aan de woningen blijkt, wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht.