Een fietsstraat aan de Zwarteweg voor basisschool De Ichtus in Zwolle-Zuid.
Volledig scherm
Een fietsstraat aan de Zwarteweg voor basisschool De Ichtus in Zwolle-Zuid. © Frans Paalman

Helft basisscholen: verkeerssituatie niet veilig

De helft van de Zwolse basisscholen beoordeelt de verkeerssituatie rondom de eigen school als ‘best gevaarlijk’ tot ‘gevaarlijk’. Dat blijkt uit een enquête van de Stentor onder schooldirecteuren.

Gevraagd naar een beoordeling van de verkeerssituatie rondom de school vult 48 procent ‘best gevaarlijk’ in, 3 procent noemt het zelfs ‘gevaarlijk’. De andere scholen vinden het ‘veilig’ (13 procent) of ‘best veilig’ (36 procent).

Toename drukte

Naast de beoordeling van de verkeerssituatie geven de schooldirecteuren ook hun kijk op potentiële gevaren voor de komende vijf jaar: zo’n 60 procent voorziet gevaar voor de verkeerssituatie. De belangrijkste reden die wordt genoemd is een voorziene groei en daarmee toenemende drukte. Eén op de acht scholen ziet een gevaarlijke oversteek, tien procent vreest een onoverzichtelijke situatie.

Quote

Vroeger ging iedereen lopend of op de fiets. Nu is het op weg naar werk nog even langs de school.

Berry Merkx - Veilig Verkeer Zwolle

Wethouder Michiel van Willigen herkent de zorgen om de verkeersveiligheid rondom scholen. ,,We hebben er veel aandacht voor”, stelt hij. Hij wijst nadrukkelijk op het gedrag van ouders. ,,Als die met de auto komen, veroorzaken ze voor mensen die niet met de auto komen een gevoel van onveiligheid.” De wethouder zegt daarnaast toe om vaker aan scholen te vragen of er moeilijkheden of knelpunten zijn.

Kiss-and-ride

Wensen van scholen zijn er genoeg. Een (veiliger) oversteek wordt door één op de vier directeuren genoemd. Meer parkeerplekken, een kiss-and-ride-zone en fysieke maatregelen als een hek of een paaltje staan ook geregeld op het verlanglijstje. Scholen laten daarnaast weten zelf maatregelen te nemen. Contact met ouders leggen - via ouderavonden, ’s ochtends langs de weg of via de nieuwsbrief - is daarbij de voornaamste.

De enquête van deze krant is uitgezet onder 60 basisschoollocaties in de gemeente Zwolle. Van 39 locaties kwam respons; exact 65 procent. In de vragenlijst beantwoordden de scholen onder andere vragen over verkeerseducatie, de situatie rondom de school, maatregelen die een school zelf neemt en wat scholen graag aangepast zien aan de verkeerssituatie. Doel van de enquête was het in kaart brengen van de stand van zaken omtrent de verkeerssituatie bij basisscholen in de Overijsselse hoofdstad.

Valt mee

Berry Merkx, bij Veilig Verkeer Zwolle de contactpersoon voor het basisonderwijs, schrikt niet van de uitkomsten van de enquête. ,,Het gevoel kan ik me goed voorstellen. Maar kijkend naar het aantal ongevallen (ruim 80 procent van de scholen stelt in de afgelopen vijf jaar maximaal twee ongevallen rondom school te hebben gehad, red.) valt het me mee.”

Zijn de verkeersproblemen rondom scholen op te lossen? Merkx laat een lange stilte vallen. ,,Nee... het is vooral mensen regelmatig bewust maken.” Hij wijst op de verandering in het haal- en brenggedrag. ,,Vroeger ging iedereen lopend of op de fiets. Nu is het op weg naar werk nog even langs de school. Deur open - aan de verkeerde kant vaak - en door.”

Het zou goed zijn als scholen gezamenlijk bij de gemeente lobbyen om dit onderwerp op de agenda te houden, stelt Merkx. 

In samenwerking met indebuurt Zwolle