Verkeersveiligheid basisscholen Zwolle

  1. Kan een fietshelmplicht Zwolse schoolkinderen beschermen?

    Kan een fietshelm­plicht Zwolse schoolkin­de­ren beschermen?

    De helft van de basisscholen in Zwolle vindt de verkeerssituatie om het gebouw niet veilig. Ook horen we van veel ouders dat ze zich zorgen maken om de verkeersveiligheid. Toch is in Zwolle geen enkel kind te zien dat met een helm op naar school fietst. In landen zoals Frankrijk, Spanje en Oostenrijk gebeurt dit wel. Hoe kan dit? En waarom strijden de bekende organisaties voor veilig verkeer tegen een helmplicht voor kinderen?