Volledig scherm
Eurobankbiljetten, geld, biljetten. © ANP XTRA

Begroting Dronten is sluitend, maar keuzes zijn noodzakelijk

Om de begroting van de gemeente Dronten ook in de toekomst gezond te houden, moeten er duidelijke politieke keuzes worden gemaakt. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten in de voortgangsrapportage 2019. Daarin staat hoe het halverwege het begrotingsjaar staat met de plannen uit de begroting van dat jaar.

Het college is tevreden met de voortgang in de begroting. Maar toch zien de burgemeester en de wethouders ook dat het de gemeente steeds meer moeite kost om het meerjarenperspectief sluitend te krijgen. Het college zal het komende jaar daarom een proces starten om tot maatregelen te komen om de begroting in evenwicht, of gezond, te houden. Duidelijke politieke keuzes zijn dus nodig. ,,Dat willen we doen samen met de gemeenteraad en de samenleving’’, zegt wethouder Ton van Amerongen, die de portefeuille financiën heeft.

Samenwerking

Die samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties wordt als positief ervaren. Bijvoorbeeld voor de totstandkoming van het beleid en de uitvoering ervan. ,,Het betekent wel dat wanneer we nieuw beleid de ruimte willen geven keuzes moeten maken in het lopende beleid’’, voegt wethouder Van Amerongen toe.

Het college geeft in de voortgangsrapportage aan blij te zijn met initiatieven die van de grond zijn gekomen. Als voorbeelden worden onder andere het participatieproces voor de herinrichting van de Walvisstraat en De Zuid en het toekomstbestendig maken van het zwembad Biddinghuizen gegeven.

De gemeenteraad bespreekt de voortgangsrapportage en het raadsvoorstel in de vergadering van september.

Flevoland