Volledig scherm
Een onderzoek naar bewegingsachterstand onder jongeren in Dronten en de instelling van een Sportraad zijn de speerpunten van het nieuwe Uitvoeringsprogramma Sportbeleid 2019. © Foto Freddy Schinkel

Bewegingsachterstand Dronter jeugd onder de loep

Een onderzoek op alle basisscholen in de gemeente Dronten moet inzicht geven in de aard en de omvang van kinderen met bewegingsachterstand. De uitkomsten gaan de basis vormen voor een uitgekiend aanbod door sportverenigingen en andere sportaanbieders dat kinderen moet aanzetten tot meer bewegen. Dat is een van de speerpunten die is vastgelegd in het eerste Uitvoeringsplan Sportbeleid.

Het onderzoek sluit aan bij een al eerder opgesteld plan voor ‘Jongeren op Gezond Gewicht’. Er is dit jaar 25.000 euro voor uitgetrokken. Ook komt er een onderzoek op buurtniveau naar hoeveel inwoners lid zijn van een sportvereniging. Dit moet inzichten gaan opleveren over de effectiviteit van het sportbeleid.

Sportraad

Een ander speerpunt voor dit jaar is de instelling van een Sportraad. Deze raad, waarin een vertegenwoordiging van sportverenigingen en –aanbieders in Dronten zitting krijgt, moet een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het lokale sportbeleid. Ook moet de Sportraad zich ontwikkelen tot een belangenbehartiger en een overleg platform voor sportverenigingen onderling.

Verenigingen moeten ook meer met elkaar gaan samenwerken. Zo zouden ze elkaars kennis beter kunnen benutten en zelfs elkaars vrijwilligers moeten kunnen inschakelen.

Eenzame vrouwen

Onder de noemer ‘Verbinden & Ontmoeten’ zijn ook initiatieven opgenomen als ‘kwetsbare eenzame vrouwen uit hun isolement halen’ (een proefproject in Biddinghuizen) en meer kinderen uit arme gezinnen aan het bewegen krijgen.

De opstelling van het Uitvoeringsplan Sportbeleid 2019 volgt op het eind vorig jaar vastgestelde sportbeleidsplan ‘Dronten in Beweging’, waarin het beleid voor de komende vier jaren is vastgelegd. Elk jaar wordt er in samenwerking met de gehele sportsector een nieuw uitvoeringsplan gemaakt, om zo in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.

Flevoland