Dronten verzet zich tegen de inhoud van de nieuwe Cao Gemeenten.
Volledig scherm
Dronten verzet zich tegen de inhoud van de nieuwe Cao Gemeenten. © Foto Freddy Schinkel

Dronten verwerpt concept nieuwe cao voor ambtenaren

Omdat er te weinig is vastgelegd over de mogelijkheden voor disciplinaire straffen en omdat ontslag mogelijk erg duur wordt zal de gemeente Dronten niet instemmen met de concept-tekst voor de nieuwe Cao Gemeenten. Die is momenteel in de maak vanwege de nieuwe wet die de rechtspositie van ambtenaren regelt. Vanaf 1 januari volgend jaar wordt die gelijkgeschakeld met die van werknemers in het bedrijfsleven.

Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de tekst van de nieuwe cao voor commentaar voorgelegd aan alle gemeenten. Dronten stemt er niet mee in omdat er een aantal zaken volgens haar niet of niet goed zijn geregeld. Zo ontbreken een geschillenregeling en de mogelijkheid om disciplinaire straffen op te leggen. Die is er in de huidige situatie wel.

Dure aangelegenheid

Verder is er volgens Dronten sprake van een stapeling van vergoedingen bij reorganisatie en disfunctioneren. „Indien dit niet gewijzigd wordt binnen de cao, kan dit een aanzienlijke kostenpost opleveren voor de gemeente. Ontslag wordt dan een dure aangelegenheid”, stellen burgemeester en wethouders vast. Ook valt het college over de manier waarop het overleg met vakbonden en ondernemingsraad is geregeld.

Arbeidscontract

Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vallen ambtenaren straks onder het private arbeidsrecht. Ze krijgen geen aanstelling meer, maar een arbeidscontract, net als ‘gewone’ werknemers. Rechtspositieregelingen maken plaats voor arbeidsovereenkomsten en cao’s. Arbeidsrechtelijke geschillen moeten voortaan via de kantonrechter worden geregeld. Ontslag kan alleen met toestemming van het UWV of via de rechter.

Flevoland